Ustalanie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
16
lis

Istota:

Czy wobec charakteru związku wskazanych kosztów uzyskania przychodów z osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami i braku możliwości ustalenia kosztów uzyskania przychodów przypadających na przychody tworzące dochód opodatkowany podatkiem dochodowym oraz przychody tworzące dochód wolny od podatku, należy zastosować metodę podziału kosztów, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metody alokacji kosztów uzyskania przychodów, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki na przeniesienie działalności prowadzonej w zakładzie w X do nowego zakładu prowadzonego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Y, Spółka może uznać za koszty uzyskania przychodów działalności wspólnej (koszty działalności strefowej oraz pozastrefowej)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 listopada 2010 r. (data wpływu 23.11.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dnia 26 listopada 2010 r. (data wpływu 02.12.2010 r.) oraz z dnia 16 grudnia 2010 r. (data wpływu 23.12.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy podział kosztów dotyczących działalności prowadzonej na terenie strefy ekonomicznej i poza nią wg wskaźnika opartego na strukturze przychodów ze sprzedaży produktów w celu ustalenia dochodu strefowego i podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest prawidłowy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (…), przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu 16 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie proporcjonalnego rozliczania kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów za rok 2004 podmiotu dokonującego sprzedaży energii cieplnej na przełomie lat 2004 i 2005 w sytuacji, gdy termin płatności za sprzedaną energię za miesiąc grudzień 2004r. upływa w styczniu 2005r.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z art. 12 ust. 3d, art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Spółki o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie kosztów uzyskania przychodów roku 2004 podmiotu zajmującego się sprzedażą energii cieplnej. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Spółka z o.o. uzyskuje przychody ze sprzedaży energii cieplnej. W świetle uregulowań obowiązujących w 2004r., zawartych w art.12 ust.3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód należny ze sprzedaży powstaje w dacie, którą jest termin płatności za usługę oznaczony w fakturze. Oznacza to, że dla celów (...)