Ustalanie dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia (...)

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
Czy dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością tych udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2009 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce mającej osobowość prawną nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku darowizny papierów wartościowych na rzecz spółki organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie oceny skutków podatkowych czynności darowizny na rzecz spółki w oparciu o przepis art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy skutki podatkowe transakcji mogą być oceniane przez organy podatkowe na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie oceny skutków podatkowych dokonania darowizny papierów wartościowych na rzecz funduszu inwestycyjnego na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaki będzie sposób naliczania podatku od odchowu piskląt od pierwszego dnia ich życia ?

Fragment:

(...) Wnioskiem z dnia 18.06.2007r. (uzupełnionym w dniu 17.07.2007r. o własne stanowisko w przedmiotowej sprawie), zwrócił się Pan z zapytaniem dotyczącym sposobu naliczania podatku dochodowego od odchowu piskląt od pierwszego dnia ich życia. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działy specjalne produkcji rolnej w postaci kur niosek (produkcja jaj konsumpcyjnych), od której odprowadza Pan podatek dochodowy od osób fizycznych. Pana działalność polega na zakupie odchowanych kur niosek w wieku 16 tygodni przeznaczonych bezpośrednio do produkcji, utrzymywanych w systemie klatkowym. Obecnie poszerzył Pan swoją działalność o odchów kurek niosek, co związane jest z zakupem jednodniowych piskląt i utrzymywaniem ich do 16 tygodnia życia, czyli okresu przedprodukcyjnego przeznaczonych do produkcji na Pana fermie lub sprzedaży. Pana zdaniem, zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 września 2006r. w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z planowanym połączeniem z trzema innymi spółkami z o.o. w jedną spółkę z o.o., które ma nastąpić na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowch przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki nowopowstała spółka utrzyma prawo do obniżenia dochodów o stratę podatkową, która powstała w spółce podlegającej połączeniu?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 19.09.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 21.09.2006.) p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w roku podatkowym 2005 odnotowała stratę podatkową, o którą zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie mogła obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy "nowy" podmiot powstały po przejęciu przez spółkę akcyjną sp. z o.o. będzie miał obowiązek opracowania klucza rozliczania tzw. kosztów wspólnych w celu określenia ich poszczególnych wartości w rozdziale na różne miejsca powstawania oraz źródła ich pochodzenia?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 25.05.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej uznania, czy po zakończonym procesie łączenia spółki T. S.A. i T. P. sp. z o.o. "nowy" podmiot będzie miał obowiązek opracowania klucza rozliczania tzw. kosztów wspólnych w celu określenia ich poszczególnych wartości w rozdziale na różne miejsca powstawania oraz źródła ich pochodzenia, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka formę dokumentacji powinien prowadzić podatnik dla drobiu ubitego przed upływem sześciu tygodni przetrzymywania?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 07.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej formy dokumentacji prowadzonej dla drobiu ubitego przed upływem sześciu tygodni, stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Z dokumentów zgromadzonych w tutejszym organie wynika, że podatnik prowadzi na terenie gospodarstwa rolnego dział specjalny produkcji rolnej - hodowlę drobiu rzeźnego. W deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6) podatnik wpisał, że rozmiar produkcji zamierzonej na 2006 rok wynosi 600.000 sztuk drobiu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-5L za czerwiec 2005r. w celu wykazania dochodów osiągniętych w spółce?

Fragment:

(...) STAN FAKTYCZNY Do 30 czerwca 2005r. był Pan wspólnikiem spółki jawnej. Na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z. późń. zm.) w 2005r. wpłacał Pan uproszczone zaliczki na podatek dochodowyod osób fizycznych, obliczone wg zasad określonych w art. 30c, od dochodu osiągniętegow 2003r. w ramach spółki jawnej. Z dniem 01 lipca 2005r. odszedł Pan ze spółki jawneji założył jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym. W tak przedstawionym stanie faktycznym pytanie Pana brzmi: czy w związku z odejściem od spółki jawnej powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT -5L za czerwiec 2005r. w celu wykazania dochodów osiągniętych w spółce... STANOWISKO PODATNIKA „ Uważam, że rozliczanie działalnośći w ramach spółki jawnej nastąpi w rozliczeniu za rok podatkowy 2005 w zeznaniu PIT-36L. W związku z tym nie musiałem składać deklaracji (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie dochodu wspólników podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży środka trwałego - nieruchomości, stanowiącej majątek spółki cywilnej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U .2005 r. Nr 8 poz.60z późn. zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 18.08.2005r. (data wpływu)uzupełniony w dniu 15.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:W okresie od 18.02.2002r. do dnia 30.11.2002r. wnioskodawca był wspólnikiemSpółki Cywilnej, w której drugim wspólnikiem był Pan JL..W dniu 20.02.2002r. zgodnie z umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego Pan RM i LJ nabyli nieruchomość zabudowaną w celu prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie współwłasności łącznej za fundusze z majątku spółki cywilnej. Na (...)