Ustalanie dochodu | Interpretacje podatkowe

Ustalanie dochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie dochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2009 r. (data wpływu 4 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia (...)
2011
1
wrz

Istota:
Ustalenie dochodu z tytułu odpłatnego umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny.
Czy dochód z tytułu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, a rynkową wartością tych udziałów określoną na dzień otrzymania darowizny?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2009 r. (data wpływu 8 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce mającej osobowość prawną nabytych w drodze darowizny – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku darowizny papierów wartościowych na rzecz spółki organ podatkowy może, w oparciu o przepisy art. 199a Ordynacji Podatkowej, wywieźć skutki podatkowe dokonanego rozporządzenia majątkowego właściwe dla innej niż darowizna czynności prawnej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie oceny skutków podatkowych czynności darowizny na rzecz spółki w oparciu o przepis art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy skutki podatkowe transakcji mogą być oceniane przez organy podatkowe na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 6 lipca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie oceny skutków podatkowych dokonania darowizny papierów wartościowych na rzecz funduszu inwestycyjnego na gruncie przepisów z zakresu tzw. cen transferowych – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaki będzie sposób naliczania podatku od odchowu piskląt od pierwszego dnia ich życia ?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 18.06.2007r. (uzupełnionym w dniu 17.07.2007r. o własne stanowisko w przedmiotowej sprawie), zwrócił się Pan z zapytaniem dotyczącym sposobu naliczania podatku dochodowego od odchowu piskląt od pierwszego dnia ich życia. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działy specjalne produkcji rolnej w postaci kur niosek (produkcja jaj konsumpcyjnych), od której odprowadza Pan podatek dochodowy od osób fizycznych. Pana działalność polega na zakupie odchowanych kur niosek w wieku 16 tygodni przeznaczonych bezpośrednio do produkcji, utrzymywanych w systemie klatkowym. Obecnie poszerzył Pan swoją działalność o odchów kurek niosek, co związane jest z zakupem jednodniowych piskląt i utrzymywaniem ich do 16 tygodnia życia, czyli okresu przedprodukcyjnego przeznaczonych do produkcji na Pana fermie lub sprzedaży. Pana zdaniem, zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 września 2006r. w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku z planowanym połączeniem z trzema innymi spółkami z o.o. w jedną spółkę z o.o., które ma nastąpić na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowch przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki nowopowstała spółka utrzyma prawo do obniżenia dochodów o stratę podatkową, która powstała w spółce podlegającej połączeniu?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 19.09.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 21.09.2006.) p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka w roku podatkowym 2005 odnotowała stratę podatkową, o którą zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie mogła obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy "nowy" podmiot powstały po przejęciu przez spółkę akcyjną sp. z o.o. będzie miał obowiązek opracowania klucza rozliczania tzw. kosztów wspólnych w celu określenia ich poszczególnych wartości w rozdziale na różne miejsca powstawania oraz źródła ich pochodzenia?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 25.05.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej uznania, czy po zakończonym procesie łączenia spółki T. S.A. i T. P. sp. z o.o. "nowy" podmiot będzie miał obowiązek opracowania klucza rozliczania tzw. kosztów wspólnych w celu określenia ich poszczególnych wartości w rozdziale na różne miejsca powstawania oraz źródła ich pochodzenia, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka formę dokumentacji powinien prowadzić podatnik dla drobiu ubitego przed upływem sześciu tygodni przetrzymywania?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 07.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej formy dokumentacji prowadzonej dla drobiu ubitego przed upływem sześciu tygodni, stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Z dokumentów zgromadzonych w tutejszym organie wynika, że podatnik prowadzi na terenie gospodarstwa rolnego dział specjalny produkcji rolnej - hodowlę drobiu rzeźnego. W deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6) podatnik wpisał, że rozmiar produkcji zamierzonej na 2006 rok wynosi 600.000 sztuk drobiu (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT-5L za czerwiec 2005r. w celu wykazania dochodów osiągniętych w spółce?
Fragment:
(...) STAN FAKTYCZNY Do 30 czerwca 2005r. był Pan wspólnikiem spółki jawnej. Na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z. późń. zm.) w 2005r. wpłacał Pan uproszczone zaliczki na podatek dochodowyod osób fizycznych, obliczone wg zasad określonych w art. 30c, od dochodu osiągniętegow 2003r. w ramach spółki jawnej. Z dniem 01 lipca 2005r. odszedł Pan ze spółki jawneji założył jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym. W tak przedstawionym stanie faktycznym pytanie Pana brzmi: czy w związku z odejściem od spółki jawnej powstaje obowiązek złożenia deklaracji PIT -5L za czerwiec 2005r. w celu wykazania dochodów osiągniętych w spółce... STANOWISKO PODATNIKA „ Uważam, że rozliczanie działalnośći w ramach spółki jawnej nastąpi w rozliczeniu za rok podatkowy 2005 w zeznaniu PIT-36L. W związku z tym nie musiałem składać deklaracji (...)
2011
1
mar

Istota:
Opodatkowanie dochodu wspólników podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży środka trwałego - nieruchomości, stanowiącej majątek spółki cywilnej.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U .2005 r. Nr 8 poz.60z późn. zm), Naczelnik Urzędu Skarbowego, w związku z wnioskiem z dnia 18.08.2005r. (data wpływu)uzupełniony w dniu 15.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:W okresie od 18.02.2002r. do dnia 30.11.2002r. wnioskodawca był wspólnikiemSpółki Cywilnej, w której drugim wspólnikiem był Pan JL..W dniu 20.02.2002r. zgodnie z umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego Pan RM i LJ nabyli nieruchomość zabudowaną w celu prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie współwłasności łącznej za fundusze z majątku spółki cywilnej. Na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.