Ustalanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ustalanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W jakiej wysokości należało określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki cywilnej przez spółkę jawną w przypadku, gdy spółka cywilna zaliczyła te składniki do środków trwałych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu 3 stycznia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 1 lutego 2011 r. oraz 9, 10 i 25 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wartości początkowej nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można przyjąć wartość początkową nieruchomości, użytkowanej wcześniej na potrzeby działalności gospodarczej i nie amortyzowanej, na podstawie własnej wyceny dokonanej z uwzględnieniem cen rynkowych nieruchomości tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedniego i dokonywać odpisów amortyzacyjnych prze okres 10 lat, oraz czy faktury dotyczące wynajmu będą kosztem uzyskania przychodów w spółce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2005 r. (data wpływu – 05.04.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 06.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z wniosku wynika, że budynek mieszkalny o pow. 360,00 m 2 jest Państwa własnością. Na powierzchni 290,00 m 2 prowadzona była działalność gospodarcza przez spółkę cywilną, a pozostała część była wykorzystywana na cele mieszkalne. Od miesiąca marca bieżącego roku zmienili Państwo miejsce zamieszkania, a cały budynek jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej spółki (...)

2011
1
mar

Istota:

Wątpliwości Podatnika dotyczą ustalenia miejsca świadczenia dla usług na ruchomym majątku rzeczowym.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2005 r., który do tut. organu wpłynął dnia 26 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia miejsca świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 08.08.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 23.08.2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej (...)

2011
1
sty

Istota:

Obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości muszą być stwierdzone przez organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Wydatek oraz wartość zgromadzonych zasobów finansowych danego roku podatkowego nie mogą być zatem wielkościami ustalonymi w sposób dowolny ani domniemany.

Fragment:

(...) Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 15 czerwca 1999 r. Nr (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Z uzasadnienia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji wynika, że małżonkowie Elżbieta i Alfred P. ponieśli w 1993 r. wydatki związane z budową nieruchomości użytkowej położonej w S przy ul. S oraz kosztami bieżącego utrzymania w łącznej kwocie 114.699 zł. Według ustaleń organu podatkowego łączne dochody osiągnięte przez małżonków w 1993 r. stanowiły kwotę 7.680,30 zł. Alfred P. w 1991 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z małżonką w zakresie handlu poniósł stratę w kwocie 1.0809,49 zł. W 1992 r. osiągnięty z działalności gospodarczej dochód Alfreda P. wyniósł 9.082,55 zł, natomiast Elżbieta P poniosła z tytułu prowadzonej działalności stratę w kwocie 8.200,65 (...)