ITPP1/4512-547/15/BS | Interpretacja indywidualna

Czy wyżej wymienione usługi mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 18a ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP1/4512-547/15/BSinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. usługi
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W lutym 2015 r. podpisano umowę współpracy pomiędzy NZOZ „Przychodnia” sp. z o.o. Rozpoczęcie współpracy nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2015 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wnioskodawcę usług z zakresu podologii na rzecz Pacjentów NZOZ. Usługi świadczone będą w wyznaczonym gabinecie w budynku (przychodni) należącym do NZOZ. Wnioskodawca za wykonane usługi otrzymywać będzie wynagrodzenie, wypłacane raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury na rzecz NZOZ. W ramach usług podologicznych wykonywane będą następujące czynności:

 • profilaktyka stopy cukrzycowej,
 • korekta wystających paznokci,
 • oczyszczanie wałów paznokciowych zmienionych chorobowo,
 • rekonstrukcją płytki paznokcia zmienionego chorobowo,
 • usuwanie odcisków, odciążenień,
 • usuwanie modzeli, nagniotków, hiperkeratoz,
 • usuwanie fizjologicznych zrogowaceń stóp (pedicure leczniczy),
 • zakładanie klamer korygująca wrastające paznokcie i -zakładanie opatrunku na miejsca zmienione chorobowo z odpowiednim preparatem, odciążeniem (stopa cukrzycowa) -wymraża nie brodawek i kurzajek wraz z opatrunkiem,
 • dezynfekcja obuwia (odgrzybianie, odkażanie) - konsultacje podologiczne.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wyżej wymienione usługi mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 18a ustawy o podatku od towarów i usług...

W ocenie Wnioskodawcy, usługi podologiczne, świadczone na rzecz podmiotu leczniczego mogą korzystać ze stawki VAT „zwolniony”.

W treści art. 43 ust. 18a ustawy o podatku od towarów i usług czytamy: „zwalnia się od podatku - usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza”.

Zgodnie z definicją podologia jest dziedziną medycyny, zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego. Z zabiegów podologicznych korzystają przede wszystkim pacjenci ograniczeni ruchowo, dotknięci chorobami skóry, kości i stawów, chorobami przemiany materii (cukrzyca, reumatyzm), pacjenci z wadami ustawienia stóp i deformacjami palców (haluksy, palce krogulcze),z dolegliwościami na stopach tj. odciski, modzele, brodawki, wrastające czy grzybicze paznokcie, pocące stopy, rozpadliny na piętach.

Niewątpliwie usługi świadczone przez Wnioskodawcę, mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 43 ust. 18a ustawy o podatku od towarów i usług tj. usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, pomimo iż działalność podologiczna zastała sklasyfikowane wg PKD 86.90.Z jako usługi paramedyczne.

Drugim warunkiem wymienionym w art. 43 ust. 18a jest „świadczenie usług na rzecz podmiotu leczniczego i na terenie ich przedsiębiorstwa”.

Bezsprzecznie Zlecający, tutaj NZOZ „Przychodnia” sp. z o.o., z którym Wnioskodawca podpisał umowę, jest podmiotem leczniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217);

NZOZ „Przychodnia” sp. z o.o. została wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr _.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko, znajduje swoje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2014 r. ILPP2/443-471/14-4/AD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.