PP/443-22/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy usługi polegające na przewiezieniu z miejsca magazynowania tłucznia (pryzma zlokalizowana na terenie lasu) na terenie drogi leśnej i rozplantowanie tego materiału można zaliczyć do usług związanych z leśnictwem, opodatkowanych wg 3 % stawki podatku od towarów i usług ?

PP/443-22/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. podatek od towarów i usług
  2. stawki podatku
  3. usługi związane z leśnictwem
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

Na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 30.09.2004r.(uzupełnionym pismem z dnia 12.10.2004r.), dotyczącym wyjaśnienia czy usługi polegające na przewiezieniu z miejsca magazynowania tłucznia (pryzma zlokalizowana na terenie lasu) na teren drogi leśnej i rozplantowanie tego materiału można zaliczyć do usług związanych z leśnictwem, opodatkowanych wg 3% stawki podatku od towarów i usług.

Jak wynika z Pana pisma, na podstawie umowy z dnia 31.08.2004r. nr 4/SAT/08/04 zawartej z Nadleśnictwem, zobowiązał się Pan do rozwiezienia i rozplantowania tłucznia na drodze gruntowej należącej do Nadleśnictwa. Pryzma materiału będącego przedmiotem rozplantowania zlokalizowana jest na terenie lasu, a droga jest drogą leśną.Niewątpliwie czynności , do wykonania których zobowiązał się Pan na podstawie ww umowy są remontem nawierzchni drogi leśnej.

Z interpretacji statystycznej Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, załączonej do Pana wniosku wynika, iż usługi polegające na remoncie dróg leśnych służących wyłącznie celom gospodarki leśnej mieszczą się w grupowaniu PKW i U 02.02.10.-00.90 "usługi związane z leśnictwem, pozostałe".

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art.5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W pozycji 65 załącznika nr 6 do ustawy wymienione zostały usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów –symbol PKW i U ex 02.02.10. Tym samym w pozycji tej uwzględnione zostały usługi związane z leśnictwem pozostałe – symbol PKW i U 02.02.10-00.90.

W świetle powyższego tut.organ podatkowy, podzielając Pana stanowisko, wyjaśnia, iż wykonywane przez Pana usługi związane z leśnictwem polegające na remoncie drogi gruntowej leśnej są opodatkowane w okresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2008r. wg 3% stawki podatku od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.