Usługi związane z leśnictwem | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z leśnictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z leśnictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podczas wykonywania prac polegających na utrzymaniu dróg (szlaków zrywkowo-wywozowych) wewnątrz zakładowych będących własnością Skarbu Państwa administrowanych przez Lasy Państwowe na których nie dopuszcza się ruchu publicznego, należy stosować PKWiU 45.23.12-00.00 – „Roboty ogólno-budowlane związane z nawierzchnią przy budowie autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, z wyłączeniem autostrad naziemnych” i stawkę podatku VAT w wysokości 22%, czy stosować PKWiU 02.02.10 -00.90 – „Usługi związane z leśnictwem”, pozostałe i stawkę podatku VAT w wysokości 7%?
Fragment:
(...) ochroną lasu, 02.02.10-00.90 - Usługi związane z leśnictwem, pozostałe. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU 02.02.10, pod którym w ocenie Zainteresowanego mieszczą się wykonywane przez niego prace, dotyczy usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż świadczone usługi, o ile sklasyfikowane są , jak wskazał Wnioskodawca, do grupowania o symbolu PKWiU 02.02.10 „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna”, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 136 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu obniżoną 7% stawką podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. (...)
2011
1
sie

Istota:
Wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu cywilnego, grunty zalesione są nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie, Podatnik świadczy usługi związane z leśnictwem dla konkretnego odbiorcy niemieckiego w miejscach określonych przez tego odbiorcę, znajdujących się na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższymi regulacjami wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Końcowo (...)
2011
1
sie

Istota:
Miejsce świadczenia usług związanych z leśnictwem, wykonywanych przez polskiego podatnika na terenie państwa członkowskiego
Fragment:
(...) Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego, grunty zalesione są nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie, Podatnik świadczy usługi związane z leśnictwem dla konkretnego odbiorcy niemieckiego w miejscach określonych przez tego odbiorcę, znajdujących się na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższymi regulacjami wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy (...)
2011
1
cze

Istota:
W jakiej wysokości należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych przez podatnika usług związanych z ochroną lasu (PKWiU 02.02.10-00.40) oraz obsługi punktu METEO (PKWiU 74.20.74-00.20)?
Fragment:
(...) 3 proc. Zgodnie z PKWiU usługi związane z leśnictwem i pozyskiwania drewna zostały zgrupowane pod symbolem 02.02.10. Sekcja ta obejmuje: usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna(symbol PKWiU 02.02.10-00), usługi związane ze szkółkami leśnymi(symbol PKWiU 02.02.10-00.10), usługi związane z hodowlą lasu(symbol PKWiU 02.02.10-00.20), usługi związane z pozyskiwaniem drewna(symbol PKWiU 02.02.10-00.30), usługi związane z ochroną lasu(symbol PKWiU 02.02.10-00.40), usługi związane z leśnictwem, pozostałe(symbol PKWiU 02.02.10-00.90). Zatem usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 02.02.10-00.40 "Usługi związane z ochroną przeciwpożarową lasu" korzystają z preferencyjnej stawki podatkowej 3 proc. do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Natomiast na podstawie art.41 ust.1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.20.74-00.20 "Usługi w zakresie prognozowania pogody i (...)
2011
1
mar

Istota:
Firma zwraca się z prośbą o interpretację, jaką stawkę podatku VAT ma stosować dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych- sklasyfikowanych wg symbolu PKWIU 01.41.12-00.00.Firma wyraża swoje stanowisko, że usługa ta jest opodatkowana stawką 3% na podstawie załącznika nr 6 poz. 64 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)- Ordynacja podatkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 16-08-2004 r. informuję iż podzielam stanowisko Spółki dotyczące stosowania stawki podatkowej w wysokości 3% dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych sklasyfikowanych wg symbolu PKWiU 01.41.12-00.00. Zgodnie z załącznikiem nr 6 (wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 3 %) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) w poz. 64 wymieniono usługi związane z rolnictwem (...) sklasyfikowane w grupowaniu 01.4. Usługi polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych wykonywane przez Spółkę zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 mieszczą się w tym ugrupowaniu, zatem usługa ta (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Jaka jest prawidłowa stawa VAT z tytułu wykonywania tych czynności?
Fragment:
(...) (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie prawidłowej stawki VAT z tytułu wykonywania tych czynności. Zgodnie z poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w którym znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów objęte symbolem PKWiU 02.02.10 są objęte opodatkowaniem tą stawką VAT. Natomiast dostawa towarów objętych symbolem statystycznym PKWiU 14.21.11-90.11 - piasek, 14.21.12-10.13 - pospółka, 14.21.12-10.19 - kruszywo naturalne objęta jest stawką VAT 22-procentową. Zatem przedstawione przez podatnika stanowisko należy uznać za właściwe. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować zakup usług dotyczących remontu dróg leśnych, wykonywania oprysków chemicznych i innych prac na szkółce leśnej, dowozu sadzonek dla potrzeb zakładania upraw leśnych, remontu, modernizacji i utrzymania oraz dozoru obiektów szkółkarskich, tj. deszczownia, budynek socjalny, przechowalnia sadzonek ?
Fragment:
(...) W WYSOKOŚCI 3%, wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 02.02.10, „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów”. W związku z powyższym odpłatne świadczenie na terytorium kraju usług wykonywania oprysków chemicznych na uprawach leśnych, szkółkach leśnych, transportu sadzonek przez tereny leśne i dowozu materiałów przez tereny leśne dla potrzeb ochrony lasu przed zwierzyną, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 02.02.10-00.90 „Usługi związane z leśnictwem, pozostałe” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 3%. (...)
2011
1
lut

Istota:
Do jakiej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług należy zakwalifikować usługi: zbieranie szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa oraz konserwacja drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych?
Fragment:
(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W ww. załączniku nr 6 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %, pod pozycją 64 wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Z kolei w pozycji 65 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU – ex 02.02.10 - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów. Użycie przez ustawodawcę przy symbolu PKWiU znaku „ ex ” oznacza, iż opodatkowanie ww. stawką podatku dotyczy tylko danego wyrobu) usługi z danego grupowania. Usługi konserwacji drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych o symbolu PKWiU 01.41.12-00.00 mieszczą się w grupie usług wymienionych w pozycji nr 64 załącznika nr 6 do ustawy. (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 1 maja 2004 r.?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „jaką stawką należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 01.05.2004 r.” zawarte w piśmie z dnia 29.07.2004 r., uzupełnione w dniu 09.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług zawarta w art. 27 ust. 1 ww. ustawy określa, że „w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługi polegające na przewiezieniu z miejsca magazynowania tłucznia (pryzma zlokalizowana na terenie lasu) na terenie drogi leśnej i rozplantowanie tego materiału można zaliczyć do usług związanych z leśnictwem, opodatkowanych wg 3 % stawki podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W pozycji 65 załącznika nr 6 do ustawy wymienione zostały usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów –symbol PKW i U ex 02.02.10. Tym samym w pozycji tej uwzględnione zostały usługi związane z leśnictwem pozostałe – symbol PKW i U 02.02.10-00.90. W świetle powyższego tut.organ podatkowy, podzielając Pana stanowisko, wyjaśnia, iż wykonywane przez Pana usługi związane z leśnictwem polegające na remoncie drogi gruntowej leśnej są opodatkowane w okresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2008r. wg 3% stawki podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.