Usługi związane z leśnictwem | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z leśnictwem. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy podczas wykonywania prac polegających na utrzymaniu dróg (szlaków zrywkowo-wywozowych) wewnątrz zakładowych będących własnością Skarbu Państwa administrowanych przez Lasy Państwowe na których nie dopuszcza się ruchu publicznego, należy stosować PKWiU 45.23.12-00.00 – „Roboty ogólno-budowlane związane z nawierzchnią przy budowie autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, z wyłączeniem autostrad naziemnych” i stawkę podatku VAT w wysokości 22%, czy stosować PKWiU 02.02.10 -00.90 – „Usługi związane z leśnictwem”, pozostałe i stawkę podatku VAT w wysokości 7%?

Fragment:

(...) ochroną lasu, 02.02.10-00.90 - Usługi związane z leśnictwem, pozostałe. Zatem wskazany przez Wnioskodawcę symbol PKWiU 02.02.10, pod którym w ocenie Zainteresowanego mieszczą się wykonywane przez niego prace, dotyczy usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż świadczone usługi, o ile sklasyfikowane są , jak wskazał Wnioskodawca, do grupowania o symbolu PKWiU 02.02.10 „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna”, to stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 136 załącznika nr 3 do ustawy, podlegają opodatkowaniu obniżoną 7% stawką podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. (...)

2011
1
sie

Istota:

Wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu cywilnego, grunty zalesione są nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie, Podatnik świadczy usługi związane z leśnictwem dla konkretnego odbiorcy niemieckiego w miejscach określonych przez tego odbiorcę, znajdujących się na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższymi regulacjami wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 28e ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Końcowo (...)

2011
1
cze

Istota:

Miejsce świadczenia usług związanych z leśnictwem, wykonywanych przez polskiego podatnika na terenie państwa członkowskiego

Fragment:

(...) Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości. W związku z tym należy posiłkować się definicjami zawartymi w innych aktach prawnych. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego, grunty zalesione są nieruchomościami. W przedmiotowej sprawie, Podatnik świadczy usługi związane z leśnictwem dla konkretnego odbiorcy niemieckiego w miejscach określonych przez tego odbiorcę, znajdujących się na terenie Niemiec. Zgodnie z powyższymi regulacjami wykonywane przez Podatnika usługi związane z leśnictwem są usługami związanymi z nieruchomościami, a zgodnie z treścią przepisu 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia tych usług jest terytorium Niemiec, gdyż na jego terytorium znajdują się grunty leśne, w których polski podatnik świadczy usługi. Państwo niemieckie jest tym samym uprawnione do poboru z tego tytułu podatku, co oznacza, że w Polsce świadczenie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakiej wysokości należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych przez podatnika usług związanych z ochroną lasu (PKWiU 02.02.10-00.40) oraz obsługi punktu METEO (PKWiU 74.20.74-00.20)?

Fragment:

(...) 3 proc. Zgodnie z PKWiU usługi związane z leśnictwem i pozyskiwania drewna zostały zgrupowane pod symbolem 02.02.10. Sekcja ta obejmuje: usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna(symbol PKWiU 02.02.10-00), usługi związane ze szkółkami leśnymi(symbol PKWiU 02.02.10-00.10), usługi związane z hodowlą lasu(symbol PKWiU 02.02.10-00.20), usługi związane z pozyskiwaniem drewna(symbol PKWiU 02.02.10-00.30), usługi związane z ochroną lasu(symbol PKWiU 02.02.10-00.40), usługi związane z leśnictwem, pozostałe(symbol PKWiU 02.02.10-00.90). Zatem usługi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 02.02.10-00.40 "Usługi związane z ochroną przeciwpożarową lasu" korzystają z preferencyjnej stawki podatkowej 3 proc. do dnia 30 kwietnia 2008 roku. Natomiast na podstawie art.41 ust.1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.20.74-00.20 "Usługi w zakresie prognozowania pogody i (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma zwraca się z prośbą o interpretację, jaką stawkę podatku VAT ma stosować dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych- sklasyfikowanych wg symbolu PKWIU 01.41.12-00.00.Firma wyraża swoje stanowisko, że usługa ta jest opodatkowana stawką 3% na podstawie załącznika nr 6 poz. 64 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.)- Ordynacja podatkowa w odpowiedzi na pismo z dnia 16-08-2004 r. informuję iż podzielam stanowisko Spółki dotyczące stosowania stawki podatkowej w wysokości 3% dla usług polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych sklasyfikowanych wg symbolu PKWiU 01.41.12-00.00. Zgodnie z załącznikiem nr 6 (wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku 3 %) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) w poz. 64 wymieniono usługi związane z rolnictwem (...) sklasyfikowane w grupowaniu 01.4. Usługi polegających na wycince drzew, krzewów i porostów wzdłuż dróg kolejowych wykonywane przez Spółkę zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 mieszczą się w tym ugrupowaniu, zatem usługa ta (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik świadczy usługi, które polegają na kopaniu rowów kasacyjnych (PKWiU 02.02.10-00.40), wykonywanie szlaku zrywkowego (PKWiU 02.02.10-00.30), remonty dróg leśnych (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Jaka jest prawidłowa stawa VAT z tytułu wykonywania tych czynności?

Fragment:

(...) (PKWiU 02.02.10-00.90) oraz dokonuje dostawy piasku (PKWiU 14.21.11-90.11), pospółki (PKWiU 14.21.12-10.13) i kruszywa naturalnego (PKWiU 14.21.12-10.19). Podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie prawidłowej stawki VAT z tytułu wykonywania tych czynności. Zgodnie z poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w którym znajduje się wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów objęte symbolem PKWiU 02.02.10 są objęte opodatkowaniem tą stawką VAT. Natomiast dostawa towarów objętych symbolem statystycznym PKWiU 14.21.11-90.11 - piasek, 14.21.12-10.13 - pospółka, 14.21.12-10.19 - kruszywo naturalne objęta jest stawką VAT 22-procentową. Zatem przedstawione przez podatnika stanowisko należy uznać za właściwe. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować zakup usług dotyczących remontu dróg leśnych, wykonywania oprysków chemicznych i innych prac na szkółce leśnej, dowozu sadzonek dla potrzeb zakładania upraw leśnych, remontu, modernizacji i utrzymania oraz dozoru obiektów szkółkarskich, tj. deszczownia, budynek socjalny, przechowalnia sadzonek ?

Fragment:

(...) W WYSOKOŚCI 3%, wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 02.02.10, „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów”. W związku z powyższym odpłatne świadczenie na terytorium kraju usług wykonywania oprysków chemicznych na uprawach leśnych, szkółkach leśnych, transportu sadzonek przez tereny leśne i dowozu materiałów przez tereny leśne dla potrzeb ochrony lasu przed zwierzyną, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 02.02.10-00.90 „Usługi związane z leśnictwem, pozostałe” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 3%. (...)

2011
1
lut

Istota:

Do jakiej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług należy zakwalifikować usługi: zbieranie szyszek i nasion z drzew stojących w wyłączonych drzewostanach nasiennych i gospodarczych wykonywanych na zlecenie nadleśnictwa oraz konserwacja drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych?

Fragment:

(...) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W ww. załączniku nr 6 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %, pod pozycją 64 wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Z kolei w pozycji 65 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU – ex 02.02.10 - usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów. Użycie przez ustawodawcę przy symbolu PKWiU znaku „ ex ” oznacza, iż opodatkowanie ww. stawką podatku dotyczy tylko danego wyrobu) usługi z danego grupowania. Usługi konserwacji drzew parkowych i pomników przyrody, konserwacja i wycinka drzew w terenach zielonych i pasach drogowych o symbolu PKWiU 01.41.12-00.00 mieszczą się w grupie usług wymienionych w pozycji nr 64 załącznika nr 6 do ustawy. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 1 maja 2004 r.?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie dotyczące „jaką stawką należy opodatkować usługi pozyskiwania drewna świadczone w Niemczech dla kontrahenta niemieckiego od dnia 01.05.2004 r.” zawarte w piśmie z dnia 29.07.2004 r., uzupełnione w dniu 09.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług zawarta w art. 27 ust. 1 ww. ustawy określa, że „w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi polegające na przewiezieniu z miejsca magazynowania tłucznia (pryzma zlokalizowana na terenie lasu) na terenie drogi leśnej i rozplantowanie tego materiału można zaliczyć do usług związanych z leśnictwem, opodatkowanych wg 3 % stawki podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W pozycji 65 załącznika nr 6 do ustawy wymienione zostały usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów –symbol PKW i U ex 02.02.10. Tym samym w pozycji tej uwzględnione zostały usługi związane z leśnictwem pozostałe – symbol PKW i U 02.02.10-00.90. W świetle powyższego tut.organ podatkowy, podzielając Pana stanowisko, wyjaśnia, iż wykonywane przez Pana usługi związane z leśnictwem polegające na remoncie drogi gruntowej leśnej są opodatkowane w okresie od 1 maja 2004r. do 30 kwietnia 2008r. wg 3% stawki podatku od towarów i usług. (...)