Usługi związane z działalnością sal balowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z działalnością sal balowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Usługi sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10-00.00, 92.34.13-00.00, 92.34.12-00.00, 92.31.22-00.00, 80.42.20-00.00 a zwolnienie od podatku VAT.

Fragment:

(...) ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w wyłączeniach dotyczących pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu. Jak wskazuje Wnioskodawca, usługi świadczone przez niego w ramach prowadzonej szkoły tańca, są zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92 (92.34.13-00.00 „Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, 92.34.12-00.00 „Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca”, 92.31.22-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”). Usługi te nie są wymienione w wyłączeniach zawartych w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Tym samym korzystają ze zwolniona od podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy również usługi sklasyfikowane w PKWiU (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować poniższe usługi: Usługi prowadzenia zajęć z plastykiUsługi prowadzenia zajęć teatralnychUsługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieciUsługi prowadzenia zajęć wokalnych dla dzieciUsługi organizacji ferii letnichUsługi prowadzenia aerobiku dla dorosłychUsługi prowadzenia gimnastyki dla dorosłych

Fragment:

(...) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.3.Usługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnego sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.12-00.00 jako usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.4.Usługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnego sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.12-00.00 jako usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.5.Usługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.10-00.00 jako usługi rozrywkowe pozostałe, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług "usług związanych z nauką tańca towarzyskiego i nowoczesnego prowadzonych w grupach przez instruktora tańca (opłaty pobierane od dzieci miesięcznie w okresie trwania zajęć)" - PKWiU 92.34.12-00.00?

Fragment:

(...) z wyłączeniem usług wymienionych w punktach 1 - 8. Z powyższego zwolnienia wyłączony został m.in. (poz. 11 pkt 4 ww. załącznika) wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstęp na imprezy sportowe. Uzwględniając fakt, że usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek, instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12.-00.00) nie zostały wymienione w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia dotyczącego usług związanych z kulturą (zał. nr 4 poz. 11 ustawy), tutejszy Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W związku z powyższym przedstawione (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadzenie zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży i tancerzy oraz prowadzenie i akredytacja warsztatów tańca jazzowego (PKWiU 92.34.12-00.00) jest zwolnione z podatku VAT ?

Fragment:

(...) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży, tancerzy oraz prowadzenia i akredytacji warsztatów tańca jazzowego. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 92.34.12-00.00 jako "Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca" . Podatnik w zapytaniu przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do korzystających ze zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 w/w załącznika ze wskazaniem na symbol PKWiU ex 92 (...)