Usługi związane z działalnością sal balowych | Interpretacje podatkowe

Usługi związane z działalnością sal balowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi związane z działalnością sal balowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Usługi sklasyfikowane w PKWiU 93.04.10-00.00, 92.34.13-00.00, 92.34.12-00.00, 92.31.22-00.00, 80.42.20-00.00 a zwolnienie od podatku VAT.
Fragment:
(...) ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w wyłączeniach dotyczących pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu. Jak wskazuje Wnioskodawca, usługi świadczone przez niego w ramach prowadzonej szkoły tańca, są zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92 (92.34.13-00.00 „Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, 92.34.12-00.00 „Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca”, 92.31.22-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”). Usługi te nie są wymienione w wyłączeniach zawartych w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Tym samym korzystają ze zwolniona od podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy również usługi sklasyfikowane w PKWiU (...)
2011
1
cze

Istota:
Jaką stawką należy opodatkować poniższe usługi: Usługi prowadzenia zajęć z plastykiUsługi prowadzenia zajęć teatralnychUsługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieciUsługi prowadzenia zajęć wokalnych dla dzieciUsługi organizacji ferii letnichUsługi prowadzenia aerobiku dla dorosłychUsługi prowadzenia gimnastyki dla dorosłych
Fragment:
(...) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.3.Usługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnego sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.12-00.00 jako usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.4.Usługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnego sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.12-00.00 jako usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.5.Usługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.10-00.00 jako usługi rozrywkowe pozostałe, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaka jest wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług "usług związanych z nauką tańca towarzyskiego i nowoczesnego prowadzonych w grupach przez instruktora tańca (opłaty pobierane od dzieci miesięcznie w okresie trwania zajęć)" - PKWiU 92.34.12-00.00?
Fragment:
(...) z wyłączeniem usług wymienionych w punktach 1 - 8. Z powyższego zwolnienia wyłączony został m.in. (poz. 11 pkt 4 ww. załącznika) wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstęp na imprezy sportowe. Uzwględniając fakt, że usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek, instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12.-00.00) nie zostały wymienione w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia dotyczącego usług związanych z kulturą (zał. nr 4 poz. 11 ustawy), tutejszy Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W związku z powyższym przedstawione (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy prowadzenie zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży i tancerzy oraz prowadzenie i akredytacja warsztatów tańca jazzowego (PKWiU 92.34.12-00.00) jest zwolnione z podatku VAT ?
Fragment:
(...) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży, tancerzy oraz prowadzenia i akredytacji warsztatów tańca jazzowego. Zgodnie z opinią wyrażoną przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych powyższe usługi zostały zakwalifikowane do grupowania PKWiU pod symbolem 92.34.12-00.00 jako "Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca" . Podatnik w zapytaniu przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, kwalifikując wykonanie powyższych usług do korzystających ze zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 w/w załącznika ze wskazaniem na symbol PKWiU ex 92 (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.