Usługi złotnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi złotnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku świadczenia usług naprawy biżuterii oraz wykonywania biżuterii z powierzonego materiału szlachetnego istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006r., w myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących?

Fragment:

(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku znak PIII/1/443-42/06 z dnia 04 grudnia 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego od usług naprawy biżuterii oraz wykonywania biżuterii z powierzonego materiału szlachetnego. UZASADNIENIE Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.) organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepisy rozporządzenia (...)