Usługi wynajmu | Interpretacje podatkowe

Usługi wynajmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wynajmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na wynajmie pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż świadczone przez Bursę usługi wynajmu pomieszczeń niemieszkalnych – świetlic, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Do przedmiotowej usługi nie znajdą zastosowania preferencyjne stawki podatku VAT jak również zwolnienie z podatku od towarów i usług. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że usługi wynajmu pomieszczeń niemieszkalnych - świetlic podlegają opodatkowaniu stawką 23%, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ponadto tut. Organ informuje, że w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na zapewnieniu całodziennego wyżywienia i zakwaterowania mieszkańców Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy – nauczycieli Bursy, pracowników administracyjno – obsługowych Bursy, wyżywieniu osób niebędących mieszkańcami Bursy - nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych i uczniów szkół artystycznych, zakwaterowaniu w Bursie innych osób niebędących wychowankami Bursy (z wyżywieniem lub bez) oraz wynajmie pokoi podmiotom gospodarczym, wynajmie pomieszczeń Bursy – pokoi, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
2012
26
paź

Istota:
Czy opodatkowanie podstawową stawką VAT usług jest prawidłowe?
Fragment:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż świadczy Pan usługi wynajmu urządzeń scenicznych sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 71.34.10-00.00 jako „usługi wynajmu lub dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi” oraz usługi montażu i demontażu sceny i urządzeń scenicznych, mieszczące się w PKWiU w grupowaniu 45.21.73-00.00 jako „roboty związane z montażem i wznoszeniem pozostałych budowli z elementów prefabrykowanych”. Mając na uwadze powołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż o ile wykonywane przez Pana usługi zostały prawidłowo sklasyfikowane w PKWiU do grupowania 71.34.10-00.00 jako „usługi wynajmu lub dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi” oraz w PKWiU do grupowania 45.21.73-00.00 jako „roboty związane z montażem i wznoszeniem pozostałych budowli z elementów prefabrykowanych”, to jako niewymienione w załącznikach ustawy oraz w przepisach wykonawczych, jako usługi dla których określono obniżoną stawkę lub zakwalifikowano do czynności zwolnionych, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22% VAT. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Czy zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług w odniesieniu do przedmiotowych usług jest prawidłowe?
Fragment:
(...) rekreacją i sportem - z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.