Usługi windykacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi windykacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywane przez Stronę czynności (usługi monitoringu zaległości oraz usługi windykacji) powinny być traktowane jako należące do usług pośrednictwa finansowego usług ściągania długów oraz faktoringu wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 3 pkt. 5 ww. ustawy?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 27.09.2006 r. (wpływ do tut. urzędu 10.10.2006 r.) oraz z dnia 04.10.2006 r. (wpływ do tut. urzędu 11.10.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione ww. pismach za prawidłowe. Uzasadnienie Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Główne rodzaje usług świadczonych przez Stronę to usługi monitoringu zaległości oraz usługi windykacji (pozasądowej, sądowej, bezpośredniej). Strona z tytułu (...)