Usługi wczasowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi wczasowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi sklasyfikowane jako PKWiU 55.23.11-00.00- " usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" oraz jako PKWiU 55.23.12-00.00- " usługi świadczone przez ośrodki wczasowe oraz domy wypoczynkowe" opodatkowane są podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wnioskiem z dnia 25 maja 2005r. ( wpływ do tut. Organu w dniu 27.05.2005r.) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika , że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej posiada Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy, który funkcjonuje jako Gospodarstwo Pomocnicze. Na terenie ośrodka odbywają się narady i szkolenia pracowników Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej oraz organizowane są pobyty dzieci i młodzieży w ramach " zielonych szkół" . Ponadto w okresie letnim domki letniskowe wynajmowane są osobom prywatnym oraz pracownikom i emerytom straży pożarnej. Powyższe usługi zakwalifikowane zostały przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych jako: - PKWiU 55.23.11-00.00- " usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" oraz jako - PKWiU 55.23.12-00.00- " usługi świadczone przez (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle ustawy o VAT, usługi świadczone przez podatnika w ramach prowadzonego ośrodka wczasowego (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, dyskoteki) na rzecz osób fizycznych przebywających na wczasach, są usługami turystycznymi, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) Jeżeli przy organizacji imprezy turystycznej biuro (agent) nabywa usługi od innych podmiotów (transport, wyżywienie, zakwaterowanie) podstawę opodatkowania tej usługi stanowi różnica pomiędzy ceną uzyskaną przez biuro od nabywców usługi (turystów) a kosztami jej zorganizowania, na które składać się będą usługi obce. W rozpatrywanym przypadku podatnik prowadzi ośrodek wczasowy i świadczy usługi sklasyfikowane wg jego oświadczenia pod symbolem PKWiU 55.23.12, jako usługi wczasowe. Na podstawie poz. 140 zał. nr 3 do ustawy o VAT, usługi te mieszczą się w ramach PKWiU 55.2 - usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studeckich (PKWiU ex 55.23.15). Usługi sklasyfikowane pod tym symbolem opodatkowane są stawką 7 % VAT. Natomiast organizowanie imprez i świadczenie usług turystycznych opodatkowane jest stawką 22 % VAT. (...)