Usługi w zakresie wywozu śmieci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie wywozu śmieci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Jednostka zwraca się o udzielenie informacji dotyczącej wysokości stawek podatku od towarów i usług dla wymienionych we wniosku usług (m.in. oczyszczanie nawierzchni ulic, wywóz śmieci, malowanie koszy).

Fragment:

(...) Działając na podstawie: - art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art.41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2007 roku (uzupełnionego pismami z dnia 25.01.2007 roku), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. W/w wnioskiem Jednostka zwróciła sie do tutejszego Organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedmiotowej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)