Usługi w zakresie produkcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie produkcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy usługi polegające na utrzymywaniu gotowości produkcyjnej nie podlegają żadnym szczególnym regulacjom w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, a w konsekwencji – obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług przez Spółkę powstanie w chwili wystawienia faktury potwierdzającej wykonanie usług, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od chwili wykonania usług, tj. od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego przez strony w umowie.

Fragment:

(...) Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik jest spółką produkcyjną, która należy do międzynarodowego koncernu działającego w branży motoryzacyjnej. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Podatnik współpracuje m. in. z jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy, posiadającą siedzibę w Szwecji (Zleceniodawcą). Relacje biznesowe pomiędzy Spółką oraz Zleceniodawcą uregulowane są w Umowie o współpracy i opierają się na następujących założeniach: a) Funkcja Zleceniodawcy Rolą tego podmiotu jest zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia dla produkcji oraz sprzedaży specjalistycznych pojazdów budowlanych, m. in. koparkoładowarek. Wsparcie to polega w szczególności na: - prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych nad nowymi modelami pojazdów lub modyfikacjami już istniejących, - dostarczeniu wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do produkcji pojazdów (m. in. projektów, znaków towarowych, (...)