Usługi w zakresie miar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi w zakresie miar. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie czynnosci legalizacji odmierzaczy paliw.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 2 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2008 r. (data wpływu 5 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności legalizacji odmierzaczy paliw - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem w dniu 5 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy zastosować do usług polegających na wykonywaniu pomiarów powierzchni ziemi oraz sporządzaniu map?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w związku z poz. 122 załącznika nr 3 do tejże ustawy, stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do świadczonych usług naukowych i technicznych doradztwa związanego z problematyką inżynierską – wyłącznie w zakresie usług geologicznych i geodezyjno – kartograficznych (PKWiU ex 74.20.7). Zgodnie z przedstawioną przez Podatnika klasyfikacją, usługi w zakresie wykonywania pomiarów powierzchni ziemi oraz usługi w zakresie sporządzania map są ujęte odpowiednio w grupowaniach PKWiU 74.20.73-00.00 i 74.20.74-00.00. Powyższe oznacza, iż w/w usługi, w myśl obowiązujących przepisów ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 7%. (...)