Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w momencie przekroczenia kwoty wolnej od podatku VAT (wartości sprzedaży w wysokości 10.000 euro), przedszkole powinno dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług i czy tym samym powinno składać miesięczne deklaracje VAT-7?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie stwierdza, że stanowisko strony - przedstawione w piśmie z dnia 17.01.2006 r., będącym uzupełnieniem wniosku z dnia 21.12.2005r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 23.12.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku rejestracji w zakresie podatku VAT i składania deklaracji VAT-7, w przypadku świadczenia wyłącznie usług zwolnionych z tego podatku i przekroczenia wartości sprzedaży 10.000 euro - jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 23.12.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, dotyczącej obowiązku rejestracji w zakresie podatku VAT i składania deklaracji VAT-7, w (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytający ma wątpliwości, czy stołówki szkolne, które przekroczą w roku podatkowym obrót 10.000 EURO będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 załącznika nr 4 wymienione zostały „Usługi w zakresie edukacji” o symbolu PKWiU ex 80. Zgodnie z otrzymaną przez Pytającego opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi, prowadzenie stołówki szkolnej przez personel szkoły dla uczniów i pracowników szkoły pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest związane z działalnością szkoły mieści się w grupowaniu PKWiU 80.10.12-00.10 „Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych”. Natomiast, jeżeli stołówkę prowadzi inny niż szkoła podmiot gospodarczy (np. gospodarstwo pomocnicze przy szkole) lub, kiedy posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenie, usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.51.10-00.00 „Usługi stołówkowe”. Jeżeli zatem Pytający świadczy usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 80.10.12-00.00, które mieszczą się w zakresie usług wymienionych w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o (...)