Usługi świadczone przez agencje informacyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi świadczone przez agencje informacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone przez agencje informacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"
Fragment:
(...) od podatku. Wątpliwości Pani budzi nieco odmienne sformułowanie nazwy grupowania. Według PKWiU są to "Usługi świadczone przez agencje informacyjne", a w załączniku do ustawy posłużono się sformułowaniem "Działalność agencji informacyjnych". Nie można jednak przyjąć, iż "Działalność agencji informacyjnych" dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez agencje informacyjne (tj. organizacje zatrudniające /korzystające z usług dziennikarzy). Nazwa grupowania PKWiU "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" jeszcze w większym stopniu sugeruje, że dotyczy usług świadczonych przez agencje informacyjne (tj. organizacje zatrudniające /korzystające z usług dziennikarzy), a mimo to Urząd Statystyczny zaliczył do tej kategorii również usługi wykonywane przez dziennikarzy. W sformułowaniu użytym w załączniku do ustawy ("Działalność agencji informacyjnych") chodzi o rodzaj działalności, a nie o rodzaj podmiotu, który ją wykonuje. Ponieważ w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi dziennikarsko - dokumentacyjne są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?
Fragment:
(...) dziennikarskiego, które jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.), natomiast usługodawca ma status twórcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Jak wynika z dalszego opisu stanu faktycznego, na podstawie zawartej umowy usługodawca przenosi na usługobiorcę majątkowe prawa autorskie do dzieła. Według PKWiU przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo ocenił, iż nie mogą one korzystać ze zwolnienie przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o VAT, gdyż zostały wyłączone z katalogu zwolnionych od podatku usług związanych z kulturą (PKWiU 92), wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT. Jednakże w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej przedmiotowe usługi, które polegają na przeniesieniu autorskich praw majątkowych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi reportersko - dziennikarskie są zwolnione z podatku VAT? Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczeniem tych usług?
Fragment:
(...) dziennikarskiego, które jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.), natomiast usługodawca ma status twórcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Jak wynika z dalszego opisu stanu faktycznego, na podstawie zawartej umowy usługodawca przenosi na usługobiorcę majątkowe prawa autorskie do dzieła. Według PKWiU przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne". Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego prawidłowo ocenił, iż nie mogą one korzystać ze zwolnienie przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o VAT, gdyż zostały wyłączone z katalogu zwolnionych od podatku usług związanych z kulturą (PKWiU 92), wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT. Jednakże w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej przedmiotowe usługi, które polegają na przeniesieniu autorskich praw majątkowych (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy działalność sklasyfikowana jako PKWiU 92. 40. 10-00. 00 jako usługi świadczone przez agencje informacyjne, podlega przedmiotowo zwolnieniu z podatku VAT ?
Jeżeli tak, to czy Podatnik jest uprawniony do odliczania podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 ptk 2 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) jest Urząd Statystyczny w ... - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Urząd Skarbowy nie jest organem właściwym do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług i towarów, może jedynie potwierdzić zasadność stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług, prawidłowo zaklasyfikowanych do danego grupowania. Przyjmując, że wykonywane przez podatnika usługi zostały prawidłowo sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92. 40. 10-00. 00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne" - usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi działalności agencji informacyjnych zostały wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT. Nie mieszczą się zatem w grupie ex 92, która to została objęta tym zwolnieniem, z uwzględnieniem wymienionych wyłączeń. Zdaniem tutejszego organu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczonych przez Stronę usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 92.40.10-00.00.
Fragment:
(...) usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),6. działalności agencji informacyjnych, 7. usług wydawniczych, 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12 Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że usługi świadczone przez Stronę zaklasyfikowane zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi pod numerem PKWiU 92.40.10-00.00 - usługi świadczone przez agencje informacyjne zostały wyłączone ze stosowania zwolnienia podatkowego w podatku od towarów i usług, tym samym nie korzystają z preferencji podatkowych i w tym zakresie podlegają opodatkowaniu 22 % - podstawową stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie (...)
2011
1
mar

Istota:
Dot. skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków związanych ze świadczeniem usług agencji informacyjnych.
Fragment:
(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona świadczy usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie. Według załączonej do wniosku opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi reportersko - dziennikarskie w zakresie opracowania reportaży, felietonów, sprawozdań i komentarzy dziennikarskich są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 - usługi świadczone przez agencje informacyjne. Zdaniem Strony ma ona prawo dokonywać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesienie wydatków związanych ze świadczeniem przedmiotowych usług. W świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, (...)
2011
1
mar

Istota:
W przedmiotowym piśmie podatniczka zwraca się z pytaniem dotyczącym stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług sklasyfikowanych zgodnie z PKWiU do grupowania 92.40.10 – usługi świadczone przez agencje informacyjne.
Fragment:
(...) redagowania informacji prasowych, również pisanie tekstów lektorskich nadawanych w telewizji komercyjnej przy równoczesnym przeniesieniu praw autorskich na firmę, dla której świadczona jest usługa. W przypadku usług w zakresie kultury wykonywanych przez twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którymi związane jest przeniesienie praw autorskich, a jednocześnie usługi te nie byłyby objęte grupowaniem PKWiU 92.40.10 usługi świadczone przez agencje informacyjne, należy zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług. Jednocześnie tutejszy Organ podatkowy podkreśla, że w oparciu o wyroki NSA z dnia 25.05.1995 r. SA/P 255/95 oraz z dnia 14.09.1995 r. SA/P 724/95 organami kompetentnymi do wydania opinii klasyfikacyjnych towarów i usług są jedynie urzędy statystyczne. Dlatego też niezbędne jest prawidłowe zaliczenie powyższego przedmiotu świadczonych usług przez urząd statystyczny do (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.