Usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi świadczone przewoźnikom powietrznym oraz innym podmiotom wykonującym rejsy w transporcie międzynarodowym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Stosowanie stawki VAT 0% przy usługach związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów oraz innych o podobnym charakterze, który wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 25 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności związanych z transportem międzynarodowym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka 0% dla usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (catering, noclegi i transport dla pasażerów odwołanych lub opóźnionych lotów).

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) uzupełnionym pismami w dniach 25 marca 2008 r. oraz 17 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług cateringowych, noclegowych i transportu pasażerów z lotniska do hoteli świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2008 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż na rzecz pośredników, którzy w swej działalności mają realizowanie zamówień przewoźnika i koordynację zaopatrzenia samolotów może być traktowana na równi ze sprzedażą dla "innych podmiotów wykonujących rejsy" i opodatkowana stawką 0%?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Spółka prowadząc działalność w zakresie usług cateringu lotniczego sprzedaje przewoźnikom lotniczym, pośrednikom, którzy w uzgodnieniu z przewoźnikami zaopatrują samoloty, bądź bezpośrednio pasażerom na pokładach samolotów towary handlowe (nieprzetworzone w swoim zakładzie produkcyjnym) takie jak: kawę, herbatę, wodę mineralną i inne napoje, w tym alkoholowe, słodycze, itp. przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Działalność ta została przez Urząd Statystyczny sklasyfikowana w grupach PKWiU 55.30.12-00.00. oraz 55.40.10.- 00.20. Zdaniem Spółki na podstawie art. 83 ust.1 pkt 8 i 18 ustawy o VAT do tego rodzaju usług stosuje się stawkę 0%. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz.535 ze zm.) (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana w/w opłata w przypadku sprzedaży biletów przez agenta w tym biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe ?

Fragment:

(...) Stan faktyczny w sprawie: Biuro podróży jako agent sprzedający usługi transportu lotniczego nie będzie otrzymywało od przewoźnika lotniczego prowizji za wystawienie biletu. Za jego wystawienie będzie pobierało opłatę bezpośrednio od klienta (pasażera) na podstawie faktury VAT. Opłata ta nie będzie ujęta w wartości biletu lotniczego. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U.Nr 11, poz.50 z późniejszymi zmianami/ podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%. Delegacją ustawową zawartą w art. 50 ust. 1 tejże ustawy Minister Finansów został upoważniony do obniżania - w drodze rozporządzenia – stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów i usług. I tak Minister Finansów w § 66 ust 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22.03.2002r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy czynności polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków na pokłady samolotów oraz rozładunkiem, myciem i dezynfekcją wózków "brudnych"wykonywane na terenie kraju na rzecz przewoźników zarejestrowanych w Polsce oraz w kraju UE, a wykonujących loty do państw UE można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i opodatkować stawką 0%?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 143 § 1, art. 216 § 1, art. 217, art. 222, art. 236 § 1, § 2 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko Pani - przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005r. który wpłynął w dniu 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie:uznania czynności wykonywanych na terenie kraju na rzecz przewoźników zarejestrowanych w kraju oraz w Danii , wykonujących loty do państw UE za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, oraz stosowania do tych dostaw stawki 0% jest nieprawidłowe. W dniu 26.01.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 09.02.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia (...)