Usługi sanitarne | Interpretacje podatkowe

Usługi sanitarne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi sanitarne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług w zakresie utrzymania i konserwacji sieci kanalizacyjnej
Fragment:
(...) mowa w art. 119 – ust. 3 art. 8. W myśl art. 41 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 153 ww. załącznika pod symbolem PKWiU grupy 90.0 wymieniono usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Jak wynika rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 zał ze zm.) grupa ta obejmuje: usługi związane z gromadzeniem śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków, fabryk i instytucji, transport oraz likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób, usuwanie gruzu budowlanego, konserwację studzienek burzowych, usuwanie ścieków i nieczystości płynnych (...)
2011
1
cze

Istota:
Jaką stawką opodatkować podatkiem od towarów i usług roboty polegające na ręcznym usuwaniu śniegu z połaci dachowych?
Fragment:
(...) wyrobów i usług, zaliczenie określonej usługi do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków usługodawcy. Podatnik precyzując własne stanowisko w sprawie wskazał, iż zalicza usługi związane z odśnieżaniem dachów do grupowania PKWiU 90.03.13-00.10 – oczyszczanie ulic, dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu. Usługi zaliczane do grupowania PKWiU 90.0 – usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne zostały wymienione w załączniku nr 3 do ww. ustawy, który operuje wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%. Reasumując, usługi polegające na odśnieżaniu dachów budynków zaliczone do grupowania PKWiU 90.0 w tym 90.03.13-00.10, opodatkowane są podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik ma prawo wykazywać faktury dokumentujące świadczenie usług na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika w poz. 21 deklaracji VAT-7 oraz odliczać podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) związanej z chowem i hodowlą zwierząt z wyłączeniem działalności weterynaryjnej sklasyfikowanej według PKD w grupie 01.42.Z. Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest natomiast zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Pan X świadczy na terytorium Holandii na rzecz holenderskiego podatnika zarejestrowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt polegające na czyszczeniu pomieszczeń inwentarskich, klatek - usługi sanitarne. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż w sytuacji przedstawionej w złożonym zapytaniu wykazując ww. usługi w poz. 21 deklaracji VAT-7 nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz działalności gospodarczej. Odpowiadając w trybie art. 14a § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cytowanej powyżej na zapytanie dotyczące udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.