Usługi rehabilitacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi rehabilitacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
22
mar

Istota:

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych świadczonych przez zatrudnionych w Spółce fizjoterapeutów

Fragment:

(...) usług rehabilitacyjnych świadczonych przez zatrudnionych w Spółce fizjoterapeutów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych świadczonych przez zatrudnionych w Spółce fizjoterapeutów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz będący czynnym podatnikiem podatku VAT prowadzi obecnie w ramach działalności gospodarczej klub fitness i siłownię, w ramach których oferuje: usługi rehabilitacyjne, stanowiące usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.). Firma nie posiada statusu zakładu opieki zdrowotnej. Usługi rehabilitacyjne będące przedmiotem wniosku, wykonywane są przez uprawnionych, wykwalifikowanych, posiadających wykształcenie wyższe fizjoterapeutów, zatrudnionych przez Wnioskodawcę.

2015
17
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez zatrudnionego rehabilitanta.

Fragment:

Zatem usługi rehabilitacyjne, które Wnioskodawca zamierza wykonywać poprzez zatrudnionego przez siebie rehabilitanta posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, niewątpliwie będą wypełniać znamiona usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dla zastosowania zwolnienia z VAT usług rehabilitacyjnych wystarczy, że Wnioskodawczyni zatrudni wykwalifikowanego rehabilitanta. Wnioskodawczyni nie musi mieć statusu podmiotu leczniczego, aby usługi rehabilitacji prowadzone w ramach ww. opisanej działalności były zwolnione z VAT. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 roku, sygn. IPTPP3/443-40/11-4/BJ . Usługi wykształconego dietetyka będą zwolnione z VAT, jeżeli dieta będzie ustalana w celu profilaktyki, zachowania, przywracania lub poprawie zdrowia Klientki a nie w celu np. odchudzania. Poprawa zdrowia poprzez stosowanie odpowiedniej diety, jeżeli klientka ma np. duży cholesterol, chorą wątrobę lub jest uczulona na wiele produktów. To samo dotyczy konsultacji lekarskiej. Jeżeli będzie ona stosowana w celu profilaktyki, zachowania, przywracania zdrowia klientki przez np. skierowanie na odpowiednie ćwiczenia poprawiające zdrowie klientki (rehabilitacja czy możliwość zwykłego fitness), albo zlecenie dodatkowych badań czy przyjmowaniu odpowiednich leków będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

2015
17
kwi

Istota:

Zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych

Fragment:

Zatem usługi rehabilitacyjne, które Wnioskodawca zamierza wykonywać poprzez zatrudnionego przez siebie rehabilitanta posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub pomaturalnych szkół fizjoterapii niewątpliwie będą wypełniać znamiona usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dla zastosowania zwolnienia z VAT usług rehabilitacyjnych wystarczy zatem, że Wnioskodawca zatrudni wykwalifikowanego rehabilitanta. Spółka nie musi być podmiotem leczniczym. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 roku, sygn. IPTPP3/443-40/11-4/BJ . W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

2014
14
wrz

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług rehabilitacyjnych

Fragment:

Zatem usługi rehabilitacyjne, które Wnioskodawca zamierza wykonywać poprzez zatrudnionego przez siebie rehabilitanta posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub pomaturalnych szkól fizjoterapii niewątpliwie będą wypełniać znamiona usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dla zastosowania zwolnienia z VAT usług rehabilitacyjnych wystarczy zatem, że Wnioskodawca zatrudni wykwalifikowanego rehabilitanta. Spółka nie musi być podmiotem leczniczym. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 roku, sygn. IPTPP3/443-40/11-4/BJ . Zgodnie z orzecznictwem TSUE pojęcie „ opieka medyczna ” dotyczy świadczeń medycznych, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Innymi słowy aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny.

2014
13
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku usług rehabilitacyjnych wykonywanych przez zatrudnionego rehabilitanta

Fragment:

Zatem, usługi rehabilitacyjne, które Wnioskująca zamierza wykonywać poprzez zatrudnionego przez siebie rehabilitanta posiadającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje potwierdzone dyplomem ukończenia studiów, niewątpliwie będą wypełniać znamiona usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dla zastosowania zwolnienia z VAT usług rehabilitacyjnych wystarczy, że Wnioskująca zatrudni wykwalifikowanego rehabilitanta. Według Wnioskującej, nie musi Ona mieć statusu podmiotu leczniczego, aby usługi rehabilitacji prowadzone w ramach ww. opisanej działalności były zwolnione z VAT. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2011 roku, sygn. IPTPP3/443-40/11-4/BJ . Usługi wykształconego dietetyka będą zwolnione z VAT, jeżeli dieta będzie ustalana w celu profilaktyki, zachowania, przywracania lub poprawie zdrowia klientki, a nie w celu np. odchudzania. Poprawa zdrowia poprzez stosowanie odpowiedniej diety, jeżeli klientka ma np. duży cholesterol, chorą wątrobę lub jest uczulona na wiele produktów. To samo dotyczy konsultacji lekarskiej. Jeżeli będzie ona stosowana w celu profilaktyki, zachowania, przywracania zdrowia klientki, przez np. skierowanie na odpowiednie ćwiczenia poprawiające zdrowie klientki (rehabilitacja czy możliwość zwykłego fitness), albo zalecenie dodatkowych badań czy przyjmowaniu odpowiednich leków, będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

2014
6
lut

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT usług rehabilitacyjnych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy

Fragment:

Będą wykonywane usługi rehabilitacyjne przez wykwalifikowaną kadrę. Obecnie spółka rozpoczyna budowę ośrodka usługowego pod usługi rehabilitacyjne. Na dzień dzisiejszy spółka nie dokonała zgłoszenia –rejestracji (VAT-R). Obecnie poniosła nakłady na budowę obiektu, w którym będą wykonywane usługi rehabilitacyjne. W przypadku nie przysługiwania zwolnienia z podatku VAT, spółka może dokonać rejestracji VAT, może odliczyć podatek VAT od nakładów, które poniosła na budowę do obecnej chwili czyli 26 września 2013 r. Na infolini Urzędu Skarbowego odnośnie interpretacji podatku VAT wskazano, że usługi odnośnie ochrony zdrowia są zwolnione z VAT (art. 43). W piśmie z 25 listopada 2013 r. Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego wskazując, że spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654). Usługi rehabilitacyjne świadczone przez spółkę w świetle art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. będą służyły ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi rehabilitacyjne w imieniu spółki będzie wykonywała wykwalifikowana kadra medyczna (magister) zatrudniona na umowę o pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej.

2013
16
mar

Istota:

Czy usługa związana z poprawą stanu zdrowia jest opodatkowana czy zwolniona od podatku VAT? Czy usługa rehabilitacyjna jest również zwolniona od tego podatku?

Fragment:

Wnioskodawca prowadzi działalność związaną m.in. z poprawą kondycji fizycznej i świadczeniem usług rehabilitacyjnych (93.04-10) w wodzie na basenie. Wnioskodawca posiada odpowiednie uprawnienia. W uzupełnieniu do wniosku wskazano natomiast, iż usługi wykonywane są na rzecz osób fizycznych, w tym pracowników z zakładów pracy. Są to ćwiczenia w basenie służące poprawie stanu zdrowia i profilaktyce. Korzystają z nich także osoby z orzeczoną grupą inwalidzką, których stan zdrowia poprawia się, ponieważ ćwiczenia są dostosowane do schorzeń. Wnioskodawca posiada dyplom ukończenia AWF i tytuł magistra wychowania fizycznego „ w którym jest również rehabilitacja ”, świadectwa ukończenia kursu instruktora aerobiku. Ukończył także kursy doszkalające w zakresie „ psychologiczne aspekty pracy z dorosłymi ”. Wnioskodawca nie jest osobą wykonującą zawód medyczny. W związku z powyższym w uzupełnieniu do wniosku postawiono ostatecznie pytania: Czy usługa związana z poprawą stanu zdrowia jest opodatkowana czy zwolniona od podatku VAT... Czy usługa rehabilitacyjna jest również zwolniona od tego podatku... W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyraził stanowisko, zgodnie z którym ww. usługi winny być zwolnione od podatku VAT z powodów wskazach powyżej.

2013
14
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych usług rehabilitacyjnych, masażu oraz konsultacji medycznych.

Fragment:

Tym samym, mając na uwadze przedstawiony w treści wniosku opis stanu faktycznego Wnioskodawca uznał, że świadczone usługi rehabilitacyjne związane są z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia pacjentów i spełniają przesłankę przedmiotową konieczną do zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Do rozpatrzenia pozostaje zatem kwestia, czy usługi rehabilitacyjne, które świadczy Wnioskodawca, spełniają przesłankę podmiotową konieczną do zwolnienia od podatku na mocy ww. przepisu. Wykładnia normy zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy wskazuje, iż zwolnienie od podatku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej dotyczy podatników będących osobami wskazanymi w tym przepisie (lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz psychologów), niewykluczając jednocześnie możliwości zastosowania zwolnienia, np. w sytuacji świadczenia tych usług przez osoby fizyczne współpracujące z osobami wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Brak jest przesłanek, aby z ww. zwolnienia wykluczyć podmioty prawa handlowego, jednostki budżetowe, czy też właśnie osoby fizyczne, które współpracują ze wskazanymi w art. 43 ust. 1 pkt 19 osobami, jeżeli umowa współpracy przewiduje, iż to właśnie te osoby wykonują usługi w zakresie opieki medycznej w tych podmiotach.

2013
5
sty

Istota:

W zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług rehabilitacyjnych (fizjoterapeutycznych)

Fragment:

Czy usługi rehabilitacyjne /fizjoterapeutyczne/ od listopada 2011 r. w sytuacji, gdy właściciel firmy nie ma wykształcenia medycznego, a usługi te wykonywane są przez zatrudnionych pracowników z uprawnieniami, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, w obecnym stanie faktycznym Zainteresowana stosuje zwolnioną z podatku stawkę VAT na usługi rehabilitacyjne jako że usługi rehabilitacji nadal klasyfikowane są jako usługi medyczne, zawód fizjoterapeuty nadal uznawany jest jako zawód medyczny oraz zakres wykonywanych usług służy profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia konkretnych pacjentów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

2012
5
paź

Istota:

Usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne), które zamierza świadczyć Wnioskodawca wykonywane przez wykwalifikowanego rehabilitanta, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) usług rehabilitacyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.06.2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług rehabilitacyjnych. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został w dniu 16.07.2012r. poprzez uiszczenie brakującej opłaty. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka B. prowadzi działalność z zakresu poprawy kondycji fizycznej oraz żywieniowej kobiet w każdym wieku. W ramach działalności Spółka oferuje swoim klientkom pełen zakres usług poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej połączony z opieką trenera i lekarza. Spółka zamierza jednak rozszerzyć swoją działalność o usługi rehabilitacyjne. W związku z tym planowane jest zatrudnienie rehabilitanta, który świadczyłby usługi rehabilitacji dla klientów Spółki. Pracownik ten posiadałby stosowne kwalifikacje (tytuł magistra rehabilitacji) i uprawnienia do świadczeń zdrowotnych i byłby zatrudniony przez Spółkę na umowę o pracę. Usługi rehabilitacji będą wykonywane w siedzibie firmy lub w domu klienta przez zatrudnianego rehabilitanta, po konsultacji z pacjentem oraz lekarzem specjalistą.