Usługi realizacji materiałów filmowych | Interpretacje podatkowe

Usługi realizacji materiałów filmowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi realizacji materiałów filmowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy zapłaty podatku od towarów i usług od uzyskiwanych dochodów z tytułu umowy o dzieło podpisanej z telewizją w zakresie realizacji programów telewizyjnych - nagrywanie dźwięku.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. (uzupełniony pismem z dnia 20.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zapłaty podatku od towarów i usług od uzyskiwanych dochodów z tytułu umowy o dzieło, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że od 01.01.2007r. podatnik jest współpracownikiem Telewizji zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło. Wnioskodawca jest zatrudniony przy produkcji programów telewizyjnych a jego działalność polega m.in. na rozpoznaniu i interpretacji sytuacji na planie zdjęciowym w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym lub cyfrowym. (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w ramach umowy o dzieło w zakresie rozpoznania i interpretacji sytuacji na planie zdjęciowym, w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym przy produkcji programów telewizyjnych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2007r. uzupełniony pismem z dnia 07.05.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w ramach umowy o dzieło, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca od 01.01.2006r. jest współpracownikiem Telewizji zatrudnionym na umowę o dzieło. W ramach tej umowy Strona pracuje przy produkcji programów telewizyjnych i do jej zadań należy rozpoznanie i interpretacja sytuacji na planie zdjęciowym, w związku z utrwaleniem dźwięku na nośniku magnetycznym. Z wniosku wynika również, że Strona jest (...)
2011
1
maj

Istota:
Wysokość stawki podatku VAT na usługi związane z montażem programu telewizyjnego (nie reklamy) oraz usługi dotyczące kręcenia zdjęć do programu na planie zdjęciowym kamerą (nie filmową), zakwalifikowane do grupowania PKWiU 92.20.12.
Fragment:
(...) Pismem z dn. 11.10.2005r. strona zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z pytaniem o wysokość stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi związane z montażem programu telewizyjnego (nie reklamy) oraz usługi dotyczące kręcenia zdjęć do programu na planie zdjęciowym kamerą (nie filmową) zakwalifikowane, wg strony, do grupowania PKWiU 92.20.12. Przedstawiając swoje stanowisko podatnik stwierdził , że świadczenie opisanych we wniosku usług, wcześniej było zwolnione z podatku, natomiast od sierpnia 2005r. powinno być opodatkowane 7% stawką podatku VAT.Analizując przedstawione informacje i stanowisko strony, zawarte w złożonym piśmie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza co następuje: Podstawowa stawka podatku VAT dla dostawy towarów i świadczonych usług ? poza wyjątkami wyszczególnionymi w powołanej ustawie o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi w zakresie realizacji programu na rzecz Telewizji Polskiej, jako nie związane z taśmami wideo oraz innymi filmami reklamowymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%?
Fragment:
(...) Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Przedmiotem działalności gospodarczej jest produkcja filmów i nagrań wideo sklasyfikowanych wg. PKWiU pod symbolem 92.11. Spółka będzie realizowała program dla Telewizji p.t ." D." ; jest to quiz, w którym należy odgadnąć kto jest gościem programu i kto jest partnerem życiowym gościa. Program zostanie wyprodukowany na nośniku telewizyjnym BETA. Jako Producent Wykonawczy na mocy zawartej z Telewizją Spółka przenosi na Telewizję wszelkie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania audycją w całości i we fragmentach oraz udziela Telewizji wyłącznego prawa zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych. Zdaniem Strony powyższa usługa świadczona na rzecz Telewizji, jako nie związana z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.20 - "usługi radia i telewizji" podlega opodatkowaniu stawką podatku od (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zwraca się z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.11.31 wyłączone zostały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2005 r., który wpłynął do tutejszego organu w dniu 7 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej utraty prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług związanych z produkcją filmów jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 13 lipca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione w dniu 4 sierpnia 2005 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi na pana pismo z dnia 13.12.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej: Zdaniem strony usługi powyższe jako związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych są zwolnione od podatku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu informuje, że za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary. Pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę, tj. Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Urząd skarbowy nie jest organem właściwym do dokonywania klasyfikacji (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.