Usługi radiowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi radiowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W złożonym wniosku Podatnik pyta o zwolnienie od podatku od VAT usługi emisji audycji radiowej, realizowanej w plenerze w Łodzi, będącej elementem programu "Sylwester 2006".

Fragment:

(...) 92.34.13-00.00 "Usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". W dniu 28.02.2007 r. Podatnik zwrócił się z prośbą o "wydanie informacji rozszerzającej zgodnie z załączonym pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi znak OK-5672/KU-6274/2006 z dnia 7.02.2007 r. i zawartym w nim opisem usług". Ponadto Podatnik uzupełnił stan faktyczny przedmiotowej sprawy wyjaśniając, iż "XXX” - Spółka Akcyjna jako spółka Skarbu Państwa w ramach zakresu działalności tj. usługi radiowej nadaje nie tylko audycje radiowe ze studia, ale zgodnie z nałożoną przez ustawę o radiofonii i telewizji "misją" emituje tzw. "audycje plenerowe" z różnych miejscowości naszego regionu. Są to koncerty "na żywo" z udziałem różnego rodzaju zespołów artystycznych oraz lokalnych i regionalnych firm. Jest to wyłącznie działalność bezpłatna słuchacze - widzowie nie płacą za udział w tych audycjach. Audycja "plenerowa" nadawana jest na żywo i w jej ramach w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wpływy z opłat abonamentowych należy zaliczyć do usług zwolnionych od podatku VAT?
Czy wartość tych dotacji należy uwzględniać przy ustaleniu proporcji po zakończeniu roku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku z dnia 27.03.2006 r. (wpływ w dniu 03.04.2006 r.) o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2006 r. wpłynął wniosek RADIA ....... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny; RADIO ........ zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993r. Nr 7, poz. 34 ze zm.) jest spółką publicznej radiofonii regionalnej powstałą w celu tworzenia i rozpowszechniania regionalnych programów radiowych. Stosownie do zapisów art. 21 ust. 1 w/w ustawy RADIO .......... spełnia funkcję publiczną (...)