Usługi przerobu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi przerobu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W odniesieniu do usługi uszlachetniania na towarze nabytym w Niemczech, świadczonej na rzecz kontrahenta z Rosji, w sytuacji gdy Spółka będzie w posiadaniu dowodu zapłaty za tę usługę (należność winna być przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju) i posiadać będzie dokumenty potwierdzające wywóz tego towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, nie później jednak niż 40. dnia od daty wykonania usługi Strona będzie mogła zastosować preferencyjną stawkę podatku w wysokości 0%.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30.06.2008 r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi uszlachetniania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.07.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 0% usługi uszlachetniania. W (...)

2011
1
lut

Istota:

Wniosek dotyczy czynności przeszycia powierzonego materiału na zlecenie kontrahenta spoza Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy wyroby gotowe są transportowane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) czynności przeszycia powierzonego materiału na zlecenie kontrahenta spoza Unii Europejskiej, w sytuacji, gdy wyroby gotowe są transportowane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Z w/w wniosku oraz załączonych kserokopii dokumentów wynika, iż Podatnik wykonuje na zlecenie kontrahenta spoza Unii Europejskiej usługi przeszycia powierzonego materiału zakupionego przez (...)