Usługi pirotechniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pirotechniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi pokazów ogni sztucznych są zwolnione od podatku VAT ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z Państwa zapytaniem ujętym w piśmie z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie stawki podatkowej na świadczenie usług pokazów ogni sztucznych informuję, jak niżej: Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycję 11 załącznika nr 4 do ustawy stanowią usługi o symbolu PKWiU ex 92, jak niżej: Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem*, z (...)

2011
1
lut

Istota:

Z treści zapytania wynika, że podatnik wykonuje usługi pirotechniczne, polegające na wykonywaniu efektów specjalnych dla potrzeb filmu, teatru czy innych imprez estradowych lub premierowych.
Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy prawidłowe jest traktowanie sprzedaży usług pirotechnicznych jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu towarów do poszczególnych ugrupowań statystycznych, upoważnione są wyłącznie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy, udzielił odpowiedzi w oparciu o podaną przez podatnika klasyfikację statystyczną opisanych usług pirotechnicznych. Odnosząc się do przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod poz. 11 ww. załącznika zawarto usługi z symbolem PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimi prawach pokrewnych oraz usługi związane z (...)