Usługi pirotechniczne | Interpretacje podatkowe

Usługi pirotechniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pirotechniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy usługi pokazów ogni sztucznych są zwolnione od podatku VAT ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx w oparciu o przepis art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w związku z Państwa zapytaniem ujętym w piśmie z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie stawki podatkowej na świadczenie usług pokazów ogni sztucznych informuję, jak niżej: Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pozycję 11 załącznika nr 4 do ustawy stanowią usługi o symbolu PKWiU ex 92, jak niżej: Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem*, z (...)
2011
1
mar

Istota:
Z treści zapytania wynika, że podatnik wykonuje usługi pirotechniczne, polegające na wykonywaniu efektów specjalnych dla potrzeb filmu, teatru czy innych imprez estradowych lub premierowych.
Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy prawidłowe jest traktowanie sprzedaży usług pirotechnicznych jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu towarów do poszczególnych ugrupowań statystycznych, upoważnione są wyłącznie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy, udzielił odpowiedzi w oparciu o podaną przez podatnika klasyfikację statystyczną opisanych usług pirotechnicznych. Odnosząc się do przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Pod poz. 11 ww. załącznika zawarto usługi z symbolem PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskimi prawach pokrewnych oraz usługi związane z (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.