Usługi pilotowania (pojazdów nienormatywnych) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi pilotowania (pojazdów nienormatywnych). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług pilotowania pojazdów nienormatywnych

Fragment:

(...) Działając w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z pismem jednostki z dnia 22.03.2004 r. (znak: L.dz.-F 491/2004), uzupełnionym pismem z dnia 7.04.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia: W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium RP. Jednocześnie na podstawie art. 4 pkt 2 cyt. ustawy, przez usługi rozumie się: usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, roboty budowlano-montażowe, sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności (...)