Usługi o charakterze ogólnym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi o charakterze ogólnym. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Według jakiej stawki należy opodatkowac usługę naprawy świadczona w Polsce dla kontahenta niemieckiego ?

Fragment:

(...) Z opisu stanu faktycznego wynika, że podatnik wykonał usługę naprawy zakupionego wcześniej w Niemczech materiału i kosztami naprawy obciążył dostawcę tego materiału, zidentyfikowanego dla potrzeb VAT w Niemczech, opodatkowując usługę stawką 22%. Zasadą ogólną wyrażoną w art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) jest, że miejscem świadczenia usług ( opodatkowania) jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.2-6 i art.28. Ponieważ przedmiotowa usługa naprawy nie mieści się w katalogu wyjątków ( art. 27 ust.2-6 i art. 28 ustawy o VAT) od zasady ogólnej określenia miejsca (...)

2011
1
lut

Istota:

W jakim terminie można odliczać VAT z faktur za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wodę, śmieci ?

Fragment:

(...) W przedstawionym zapytaniu podatnik stwierdza, iż art. 86 ust.10 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczący prawa obniżenia podatku należnego, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art.19 ust.13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.Z informacji przez niego uzyskanej wynikać by miało, że „od dnia 1 maja 2004r. można rozliczać VAT od faktur za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, wodę i wywóz nieczystości, w miesiącu wystawienia faktury a nie wg terminu płatności oznaczonego na fakturze”Zdaniem zapytującego „nie ma zmiany w obniżaniu podatku należnego, w przypadku nabycia towarów i usług wymienionych w art.19 ust.13 pkt 1. Jest ta sama zasada od 1 maja 2004r. co była przed 1 maja 2004r.”.W okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz (...)