Usługi naprawy i regeneracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi naprawy i regeneracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą , której przedmiotem jest naprawa ogumienia, wymiana dętek, wymiana opon, przeważanie kół, sprzedaż opon nowych i używanych.
Jego zdaniem powinien być zwolniony z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ działalność w przeważającej części polega na świadczeniu usług a sprzedaż opon jest sporadyczna i świadczona na rzecz przedsiębiorstw, którym wystawia faktury VAT.
W dniu 18.10.2006r. Podatnik uzupełnił przedmiotowy wniosek o klasyfikację PKWiU i poinformował, że sprzedawane towary i świadczone usługi sklasyfikowane są jak niżej:- 50 20 13-0000- usługi w zakresie obsługi i napraw opon samochodów włącznie z regulacją i wyważaniem kół,- 50 30 11-0000- handel hurtowy oponami,- 50 30 21-0000- handel detaliczny oponami.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375), uznaje za prawidłowe Pana stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 07.09.2006 r. (uzupełnionym w dniu 18.10.2006r.) wniosku w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrujacej . Ocena stanowiska Zgodnie z przepisem § 4 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.marca 2006r w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375) zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą , której głównym przedmiotem jest regenerowanie i sprzedaż tonerów do kserokopiarek jak również sprzedaż i regenerowanie kartridży do drukarek. Od dnia 1 września 2006r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r, w sprawie kas rejestrujacych (Dz. U. Nr 51, poz. 375) kasy rejestrujace będą musieli zainstalować podatnicy prowadzacy sprzedaż m.in. towarów: nagranych, z zapisanymi danymi, zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowegow tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych w tym kaset wideo, dyskietek, kart pamięci i kartridży.
Zdaniem Podatnika powinien być zwolniony z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ sprzedaje i regeneruje tonery i kartridże, które używane są do kserokopiarek i drukarek. Sprzedawane i regenerowane towary są oznaczone symbolem -72.50.12(00.00) - usługi konserwacji i naprawy sprzętu komputerowego

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006r. Nr 51, poz. 375), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 14.06.2006 r. (uzupełnionym w dniu 06.07.2006r.) wniosku w sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrujacej z dniem 1 września 2006r. sprzedaży kartridży. Zgodnie z przepisem § 4 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.marca 2006r w sprawie kas rejestrujacych (Dz. U. Nr 51, poz. 375) zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 oraz § 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów: przy dostawie nagranych, z zapisanymi (...)

2011
1
mar

Istota:

-jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży wyrobów (elektrody EEG, przewody EEG, czepki EEG) i odpadów poprodukcyjnych oraz przy świadczeniu wskazanych usług naprawy i regeneracji.

Fragment:

(...) urazów lub upośledzeń, badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego, regulacji poczęć - który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane. W sprawie będącej przedmiotem zapytania dokonuje Pan sprzedaży elektrod EEG, przewodów EEG, czepków EEG oraz świadczy usługi naprawy i regeneracji.. Przedmiotowe towary, ze względu na symbol PKWiU, nie są wymienione w załącznikach do ustawy o podatku od towarów i usług - jako korzystające z preferencji w opodatkowaniu podatkiem VAT. A zatem dla rozstrzygnięcia możliwości stosowania 7 % stawki podatku od towarów i usług na podstawie poz. 106 załącznika Nr 3 do w/w ustawy (wyroby medyczne bez względu na symbol PKWiU gdzie indziej nie wymienione) - istotne jest ustalenie, czy w/wym. wyroby można uznać za (...)