Usługi na rzecz byłego pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Usługi na rzecz byłego pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2008 r. (data wpływu 08.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych uzupełnionym pismem (z dnia 11.02.2009 r., data wpływu 16.02.2009 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-1347/08-2/IF z dnia 30.01.2009 r. (data nadania 30.01.2009 r., data doręczenia 11.02.2009 r.) w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08 grudnia 2008 r. (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wykonując usługi na rzecz byłego pracodawcy można skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Zapytujący, od 1 czerwca 2005r., prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie usług w zakresie oczyszczania, zamiatania ulic, placów i posesji, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz wywóz nieczystości stałych. Usługi sklasyfikowane są wg PKD: 90.03.Z – usługi sanitarne i pokrewne,90.02.Z – gospodarowanie odpadami,74.70.Z – sprzątanie i czyszczenie obiektów. Do 31 maja 2005r. zapytujący był zatrudniony w firmie XXX Sp. z o.o. W ramach stosunku pracy pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz inspektora ds. transportu i utrzymania czystości.W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje na rzecz byłego pracodawcy usługi polegające na wykonywaniu czynności oczyszczania placów i ulic oraz sprzątania obiektów. Przy tak określonym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą od września 2006 roku, polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będę mógł w 2007 roku nawiązać współpracę z byłym pracodawcą, u którego byłem zatrudniony do 31.08.2006 r. na stanowisku „handlowiec”?
Fragment:
(...) lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pan .......... był zatrudniony na stanowisku handlowiec do 31.08.2006 r. i rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 10 września 2006 r. Podatnik w 2007 r. chce wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 1 pkt. 6) odnosi się do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Zatem okolicznością wyłączającą możliwość opodatkowania ryczałtem jest wykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tylko w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności. Wyłączenie to nie ma zastosowania w latach (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy uzyskując - w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - dochody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, nie odpowiadających czynnościom wykonywanym przezemnie w ramach stosunku pracy, mogę opodatkować dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art.216 oraz art.14a §1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pani wniosku w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Panią we wniosku stanu faktycznego wynika, że od sierpnia 2004 r. jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora marketingu. W ramach tej umowy wykonuje Pani czynności związane z marketingiem i reklamą firmy. Jednocześnie jest Pani członkiem zarządu firmy, w której jest Pani zatrudniona, będącej komplementariuszem w innej spółce. Od czerwca 2005 r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzi Pani działalność (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jako wspólnik spółki cywilnej może Pani w 2007 r. opodatkować dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2007 r., stwierdza, że podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, uzyskującemu przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy innych, niż wynikające ze stosunku pracy, przysługuje prawo wyboru opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Pismem z dnia 06.02.2007 r., (data wpływu 14.02.2007 r.) zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka cywilna, której jest Pani wspólnikiem powstała i rozpoczęła działalność gospodarczą dnia 30.12.2005 r. z udziałem trzech wspólników, którzy w ramach tej spółki świadczyli i nadal świadczą usługi medyczne na rzecz dotychczasowego pracodawcy. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w związku z podjęciem w roku podatkowym 2005 r. samodzielnej działalności gospodarczej będę uprawniona na podstawie art. 9a w związku z art. 30C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do skorzystania z opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2006 r. 19% podatkiem liniowym?
Fragment:
(...) przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy. W Pani przypadku stosunek pracy zakończył się w 2005 r., zatem w roku 2006 pozbawiona jest Pani prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym świadcząc jednocześnie obecnie usługi na rzecz byłego pracodawcy, gdyż rok 2005 jest rokiem poprzedzającym rok podatkowy, w którym chce Pani skorzystać z opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym. (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.