Usługi lombardowe | Interpretacje podatkowe

Usługi lombardowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi lombardowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania usługi oceny i wyceny przedmiotów oferowanych jako zabezpieczenie pożyczki lombardowej
Fragment:
(...) ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje wycen, ekspertyz i sporządza opinie co do przedstawianych mu przedmiotów; ich wartości artystycznej, historycznej i rynkowej. Wycena taka - w zakresie nie związanym z usługą lombardu - skutkuje obowiązkiem w zakresie podatku VAT. W odniesieniu do powyższego należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, również w formie usługi lombardowej, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Istotą przedmiotowej sprawy jest jednakże fakt, iż klient Wnioskodawcy ponosi opłatę za ocenę i wycenę przedmiotów oferowanych jako zabezpieczenie pożyczki lombardowej. Ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim dokonał wyłączenia z całkowitego kosztu kredytu m. in. kosztów ustanowienia zabezpieczeń. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, iż istotą działalności lombardów jest udzielanie (...)
2011
16
gru

Istota:
Opodatkowanie usługi przechowywania zastawionych rzeczy stanowiącej element usługi lombardowej
Fragment:
(...) Lombard wykonuje więc co do zasady, dwa główne rodzaje czynności, odmiennie opodatkowane podatkiem VAT, czyli udzielanie pożyczek pieniężnych pod zastaw ruchomości i papierów wartościowych w zamian za określone wynagrodzenie (prowizję), oraz sprzedaż zastawionych i nieodebranych rzeczy, tj. dostawę towarów. Dodatkowo mogą występować czynności o charakterze pomocniczym. Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca zamierza poszerzyć zakres działalności o usługi lombardowe. Świadczona usługa miałaby następującą postać. Z klientem zamierzającym uzyskać pożyczkę lombardową zawierana byłaby stosowna umowa, w której ustalone zostałyby warunki finansowe uzyskania pożyczki (wysokość odsetek) oraz określony zostałby przedmiot zastawu. Jednocześnie zawarta zostałaby druga umowa na przechowywanie oddanej pod zastaw rzeczy, na zasadach dotychczas stosowanych, tj. w umowie określono by wysokość kwoty pobieranej za usługę w (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotu za pomocy kasy fiskalnej ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 20.08.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: Zapytanie dotyczy usług lombardowych tj.: 1. czy przez cenę zakupu towarów używanych pozostawionych w lombardzie należy rozumieć tylko kwotę udzielonej pożyczki, czy należy ją powiększyć o kwotę odsetek których nie zapłacenie spowodowało przejście na własność lombardu zastawionych rzeczy ? 2. czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej ? Ad 1. Podatnicy prowadzący lombard mają obowiązek obok księgi przychodów i rozchodów - zgodnie z przepisami § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy Spółka świadcząca usługi lombardowe stanowiące w 2004 r. - 97% ogólnego obrotu może korzystać do końca 2005 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?
Fragment:
(...) Spółka cywilna w dniu 07.04.2005 r., składając powyższy wniosek zwróciła się z zapytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą, w ramach której, udział obrotów z działalności lombardowej w 2004 r. stanowił 97% ogółem obrotów, ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w 2005 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie lombardu Spółka spisuje umowy z klientami, dotyczące zastawu określonych przedmiotów, za co w zamian uzyskuje prowizję. Spółka nie dokonuje sprzedaży zastawionych rzeczy. Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 27.04.2005 r. wezwał do usunięcia braku w ciągu 7 dni. W dniu 11.05.2005 r. (data wpływu) Spółka uzupełniła wniosek z dnia 06.04.2005 r. o tę informację. Zdaniem Spółki, (...)
2011
1
lut

Istota:
Rozliczenie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług lombardowych .
Fragment:
(...) nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 4 maja 2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi lombardowe, udzielając pożyczek gotówkowych pod zastaw majątku ruchomego i nieruchomego. W przypadku gdy usługobiorca nie wywiązuje się z umowy, tj. nie spłaca zaciągniętej pożyczki, przedmiot zastawu przechodzi na własność usługodawcy. Podatnik w celu odzyskania udzielonej pożyczki oraz uzyskania dochodu z prowadzonej działalności sprzedaje towary, które przeszły na Jego własność. Usługobiorcami Spółki są osoby fizyczne nie prowadzące działalności (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.