Usługi kserograficzne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kserograficzne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Obowiązku wystawienia faktury na żądanie klienta w przypadku wykonania usługi kserograficznej w punkcje samoobsługowym

Fragment:

(...) wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi kserograficznej, datę wykonania usługi, cenę jednostkową oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi. W przypadku, gdy nabywcą usługi jest osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie indywidualnego gospodarstwa rolnego, Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi kserograficznej na żądanie tych osób. Z cyt. wyżej przepisów wynika, że Wnioskodawca obowiązany jest do wystawienia faktur w sytuacji ściśle określonych przez ustawę i przepisy wykonawcze do ustawy. Jednocześnie zauważyć należy, iż ustawodawca nie uzależnia obowiązków fakturowania konkretnych usług od sposobu organizacji sprzedaży tych usług. Zatem okoliczność, że urządzenie samoobsługowe służące do kopiowania materiałów nie generuje jakiegokolwiek raportu (...)