Usługi krawieckie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi krawieckie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy w kontekście opisanej sprawy Zainteresowana może być opodatkowana w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) itp. Wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników. Wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp. Usługowo okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Natomiast usługi krawieckie sklasyfikowane zostały w poz. 44 części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ww. ustawy. Usługi te – po spełnieniu warunków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy – mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej przy maksymalnym zatrudnieniu pięciu pracowników. Zakres usług krawieckich, szczegółowo określono w poz. 44 załącznika nr 4 do ustawy i obejmuje on: szycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy świadcząc usługi krawieckie nadal będzie spełniała Pani warunki uprawniające do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich, opodatkowaną w formie karty podatkowej, zamierza Pani świadczyć usługi polegające na dokonywaniu przeróbek odzieży dla klientów sklepu odzieżowego, prowadzonego przez osobę fizyczną. Zapłaty za powierzone prace dokonywałby właściciel sklepu i na jego rzecz wystawiane byłyby rachunki. Usługi krawieckie sklasyfikowane zostały w poz. 44 załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania i opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określono w poz. 44 załącznika nr 4 do ustawy. Przepisy powołanej ustawy nie zawierają podmiotowego ograniczenia ze względu na odbiorców tego rodzaju usług. Zatem, fakt wykonywania w ramach prowadzonej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi krawieckie, sprzedawane za pośrednictwem internetu, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

Fragment:

(...) wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6, inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Kwalifikując dany przedmiot działalności do konkretnego zakresu działalności (usługi krawieckie) należy uwzględnić również objaśnienia do tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej. (Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo - usługowa), zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest opodatkowanie kartą podatkową usług szycia na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą tkanin, który sprzedając tkaninę dolicza do ceny sprzedaży zamówioną usługę szycia?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2005 r., który wpłynął w dniu 24.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działalności w zakresie bieliźniarstwa ? nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na (...)