Usługi kosmetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kosmetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
21
maj

Istota:

Podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie usług kosmetycznych.

Fragment:

Wymienione w pozycji 89 manicure i pedicure wynikają także z zakresu wymienionego ogólnie w pozycji 88 jako usługi kosmetyczne świadczone kompleksowo i w ocenie Wnioskodawcy w tym punkcie zamyka się cały zakres usług kosmetycznych świadczonych przez osobę Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenie kompleksowych usług kosmetycznych polegających na: pokrywaniu paznokci żelem; makijażu okolicznościowym; depilacji (woskowanie); piercingu (kolczykowanie, przekłuwanie uszu); zabiegach na twarz; wykonaniu henny brwi i rzęs; manicure (malowanie paznokci); żele dłoni i stóp uniemożliwia wybór opodatkowania w formie karty podatkowej - takie bowiem stanowisko zajął Urząd Skarbowy... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług kosmetycznych w zakresie wyżej wymienionym nie narusza zasad wynikających z art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto należy zauważyć, że zakres usług kosmetycznych mieści się w załączniku nr 3 i 4 poz. 88 wymienionych w tejże ustawie, zatem są spełnione przesłanki uprawniające do opodatkowania działalności kartą podatkową. Także interpretacje organów skarbowych takich jak: IPTPB1/415-25/12-2/MD interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 marca 2012 r., ITPB1/415-783/10/DP interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2010 r. wskazują na możliwość opodatkowania ww. usług kartą podatkową przy spełnieniu warunków wymienionych ustawą.

2012
19
paź

Istota:

Opodatkowanie usług sporotowo-rekreacyjnych, kosmetycznych oraz usług masażu leczniczego.

Fragment:

Świadczy Pani usługi kosmetyczne, obejmujące kąpiele z hydromasażem, zabiegi w kapsule SPA wodno-parowej, manicure i penicure oraz usługi sportowo-rekreacyjne, obejmujące siłownię, solarium, masaże odchudzające. Klienci korzystają z siłowni, wykupując okresowe lub jednorazowe wejścia, stanowią one rodzaj biletów wstępu. Cena za usługę nie jest uzależniona od obecności instruktora, bądź innych osób obsługi. Wskazała Pani, iż usługi kosmetyczne, według PKWiU z 2008 r., zostały sklasyfikowane w grupowaniu: 96.02.13.0 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” (manicure i pedicure), 96.02.19.0 „Pozostałe usługi kosmetyczne” (kąpiele z hydromasażem, zabiegi w kapsule SPA wodno-parowej). Usługi sportowo-rekreacyjne, obejmujące siłownię, solarium, masaże odchudzające, według PKWiU 2008 r. zostały sklasyfikowane w grupowaniu: 93.13.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej” ( siłownia, gdzie opłata pobierana jest za wstęp), 96.04.10.0 „Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” (solarium, masaże odchudzające), 96.04.10.0 „Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej” (korzystanie z siłowni, zajęcia indywidualne z instruktorem).

2012
1
cze

Istota:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę w Polsce usługi kosmetyczne mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

Fragment:

Przedmiot działalności gospodarczej stanowią usługi kosmetyczne – PKWiU – Dział 96 – pozostałe usługi. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii stanowić będzie zakład w rozumieniu art. 5 ust. 1 ust. 2 umowy z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, bowiem działalność będzie prowadzona dłużej niż 12 miesięcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy świadczone przez Wnioskodawcę w Polsce usługi kosmetyczne mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej... Wnioskodawca uważa, iż świadczone usługi kosmetyczne w Polsce mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2012
13
kwi

Istota:

Wnioskodawczyni prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Fragment:

Wynika z tego, że nakładanie paznokci żelowych oraz pozostałe wymienione we wniosku czynności, które będą stanowiły zakres świadczonych przez Wnioskodawczynię usług można potraktować, jako usługi kosmetyczne zdefiniowane w załączniku Nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kosmetycznych uzależniona jest m.in. od ilości zatrudnionych pracowników. W przypadku usług kosmetycznych zatrudnić można maksymalnie łącznie 5 pracowników. Przy czym, jak wynika z pkt 2 Objaśnień do Części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej – za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, według ustalonego wzoru, za dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2011
1
wrz

Istota:

W jakiej wysokości rozliczać podatek VAT od usług kosmetycznych manicure i pedicure oraz pozostałych usług kosmetycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, odpowiednio PKWiU:
93.02.23-00.00 usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
93.02.24-00.00 usługi kosmetyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane?

Fragment:

Usługi gabinetowe będą posiadały takie numery PKWiU: 93.02.21-00.00 Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt, 93.02.22-00.00 Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców, 93.02.23-00.00 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, 93.02.24-00.00 Usługi kosmetyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jakiej wysokości rozliczać podatek VAT od usług kosmetycznych manicure i pedicure oraz pozostałych usług kosmetycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, odpowiednio PKWiU: 93.02.23-00.00 usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, 93.02.24-00.00 usługi kosmetyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane... Zdaniem Wnioskodawczyni mając na uwadze, iż wszystkie zabiegi i usługi wykonywane w gabinecie fryzjersko - kosmetycznym przyporządkowane są tej samej grupie według PKWiU (93.02.2 - usługi fryzjerskie i kosmetyczne), a także charakteryzują się takim samym nakładem pracy własnej, zarówno fryzjerki jak i kosmetyczki oraz bardzo podobnym zużyciem materiałów wykorzystywanych do zabiegów (praca kosmetyczki i fryzjerki polega głównie na wykorzystaniu własnych umiejętności i pracy rąk). Wnioskodawczyni uważa, że podatek VAT od usług kosmetycznych powinien być naliczany w tej samej wysokości co podatek VAT od usług fryzjerskich. W związku z tym Wnioskodawczyni oczekuje, że podatek od usług fryzjerskich i kosmetycznych będzie równy i będzie wynosił 7 %.

2011
1
wrz

Istota:

Czy prowadzona we wskazanym zakresie pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

Fragment:

Rozpoczyna Pani prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych w domu klienta, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Jako studentka, usługi zamierza Pani świadczyć w niepełnym wymiarze godzin. Zakres świadczonych przez Panią usług: paznokcie żelowe, makijaż okolicznościowy, makijaż permanentny, depilacja (woskowanie), przedłużanie i zagęszczanie rzęs. Przed podjęciem decyzji o wyborze formy opodatkowania pozyskała Pani informację w kilku urzędach skarbowych oraz Krajowej Informacji Podatkowej. W większości organów podatkowych potwierdzono Pani stanowisko, iż wykonywane usługi należy zaliczyć do usług kosmetycznych, które mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prowadzona we wskazanym zakresie pozarolnicza działalność gospodarcza może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej... Uważa Pani, iż wszystkie wykonywane przez Nią usługi mieszczą się w zakresie usług kosmetycznych. Nakładanie paznokci żelowych jest jedną z podstawowych usług kosmetycznych. Niezrozumiała jest dla Pani argumentacja pracowników urzędu skarbowego, iż produkt nakładany na paznokcie żelowe, dyskwalifikuje je jako potencjalną usługę rozliczaną na karcie podatkowej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z opodatkowania powyższej działalności w formie karty podatkowej, jeśli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

Wynika z tego, że usługi kosmetyczne, manicure, pedicure, nakładanie tipsów, które będą stanowiły przedmiot świadczonych przez Wnioskodawczynię usług, można traktować jako usługi kosmetyczne zdefiniowane w załączniku Nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast usługi solarium nie zostały wymienione w załączniku Nr 4 poz. 88, jako przedmiot działalności w zakresie usług kosmetycznych (której charakterystykę zawarto pod tą pozycją) oraz nie zostały wymienione w żadnej z 12 części Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej wymienionej w Załączniku Nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wykonując usługi solarium, Wnioskodawczyni nie spełni zatem warunku wynikającego z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wobec powyższego, w przypadku wykonywania przez Wnioskodawczynię usług solarium, nie przysługuje prawo opodatkowania w formie karty podatkowej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

2011
1
wrz

Istota:

Świadczenie usług kosmetycznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej, 22% stawki podatku.

Fragment:

Odpowiednikiem usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 96.02.13, wg klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest symbol 93.02.23 – „usługi kosmetyczne, manicure i pedicure”. Przyjęto zatem w przedstawionym stanie faktycznym, że świadczone przez Panią usługi kosmetyczne są sklasyfikowane wg PKWiU obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług w grupowaniu 93.02.23. Analizując treść ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w odniesieniu do świadczenia usług kosmetycznych sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 93.02.23 stwierdzić należy, iż ustawodawca nie przewidział zwolnienia z opodatkowania ani też obniżonej do wysokości 0%, 3% czy 7% stawki podatku. Mając powyższe na uwadze, usługi kosmetyczne sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, obowiązującej dla potrzeb podatku od towarów i usług, w grupowaniu 93.02.23, stanowią czynność opodatkowaną stawką podstawową w wysokości 22%. Odnosząc się do argumentów Pani w kwestii stosowania preferencyjnej stawki VAT wskazać należy, iż zgodnie z Dyrektywą 2006/18/EC, państwa członkowskie mają prawo do stosowania niższych stawek VAT w stosunku do usług, których świadczenie wymaga dużego nakładu pracy. Dyrektywa ta nie nałożyła jednak na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia obniżonych stawek VAT na ww. usługi, a jedynie umożliwiła państwom członkowskim wprowadzenie obniżonych stawek dla usług, których świadczenie wymaga dużego nakładu pracy.

2011
1
cze

Istota:

Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi o charakterze sensu stricto leczniczym (PKWiU 85.1) podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 - z poz. 9 załącznika nr 4 powołanej ustawy. Jednocześnie tut. Organ podatkowy podkreśla, że w przypadku zabiegów o charakterze kosmetycznym (PKWiU 93.02.23) prawidłowym jest opodatkowanie stawką w wysokości 22 %, wynikającą z art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Wnioskodawca otrzymała opis z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z informacją, że w/w usługi mieszczą się w grupowaniach: PKWiU 85.14.13 „Usługi świadczone przez fizjoterapeutów, personel paramedyczny, włączając usługi homeopatyczne i podobne, z wyłączeniem usług świadczonych przez lekarzy medycyny” PKWiU 93.02.23-00.00 „Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure” W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy na zabiegi laserowe wykonywane w gabinetach kosmetycznych można zastosować stawkę 22%. Zdaniem wnioskodawcy, mając na uwadze zapis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wskazujący na zwolnienie od podatku od towarów i usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy tj. usług świadczonych w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)Wnioskodawca zastosował zwolnienie co do zabiegów wykonywanych przez Wnioskodawcę w gabinetach lekarskich. Natomiast za zabiegi wykonywane w gabinetach kosmetycznych powinna być zastosowana stawka 22%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ podatkowy informuje, że w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, tj. między innymi, określone w pozycji 9 usługi o symbolu ex 85, czyli usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

2011
1
cze

Istota:

Czy wykonywane przez salon usługi sklasyfikowane jako PKWiU 85.14.13 oraz PKWiU 85.14.18-00.00 zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Na podstawie art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. Stawka podatku w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwolnione od podatku są usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W poz. 9 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Użycie przez ustawodawcę ,,ex” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku VAT oznacza, że dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż salon kosmetyczny poza standardowymi zabiegami kosmetycznymi rozszerzył ofertę świadczonych przez siebie usług. Obecnie pracownicy salonu oprócz typowych zabiegów kosmetycznych po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji świadczą również usługi: polegające na usuwaniu odcisków, nagniotków oraz tamponowaniu i pielęgnacji wału paznokciowego; masaże lecznicze; zabiegi mikrodermabrazji; „medycznej pigmentacji skóry” (zabiegom takim poddają się m.in. osoby po chemioterapii wskutek utraty owłosienia); oraz polegające na zakładaniu klamer korekcyjnych na wrastające paznokcie.