2150/4111/415/8/ML | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Postanowienie dotyczy - opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ,3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku swiadczenia usług cateringowych.

2150/4111/415/8/ML

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ryczałt ewidencjonowany
  2. stawki ryczałtu
  3. usługi kateringowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Stawki ryczałtu

Według stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych Wnioskodawca rozpoczął w sierpniu 2006r. i w 2006r usługi te były opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W 2007r wnioskodawca zamierza w dalszym ciągu świadczyć usługi cateringowe i opodatkować je zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – świadcząc usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu posiłków z artykułów spożywczych zakupionych przez zleceniodawcę właściwa stawka ryczałtu dotycząca przychodów z tej działalności wynosi 3%.Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta) starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wobec Wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.Zgodnie z art 12 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.11.1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 3% stawką ryczałtu opodatkowane są przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % .

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie wymaga więc ustalenia czy usługi cateringowe mieszczą się w pojęciu usług gastronomicznych. Na potrzeby Ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz 930 ze zm.) stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r (D. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wymienione są jako odrębne od usług gastronomicznych - usługi stołówkowe które sklasyfikowane w grupowaniu 55.5 i obejmują między innymi : ● usługi dostarczania posiłków dla pozostałych firm i instytucji (usługi cateringowe ) - (PKWiU 55.52.13). Natomiast usługi gastronomiczne sklasyfikowane są w grupowaniu 55.3 W związku z powyższym należy rozgraniczyć usługi gastronomiczne, oraz usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (catering).Zatem właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług cateringowych jest 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 20.11.1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i aktualny stan prawny Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko zajęte przez Wnioskodawcę we wniosku jest nieprawidłowe.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.