Usługi gospodarki ściekami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gospodarki ściekami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
mar

Istota:

Zaprzestania używania kasy rejestrującej do rejestracji usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011r. (data wpływu 3 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaprzestania używania kasy rejestrującej do rejestracji usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy na wykonywaną usługę klasyfikowaną przez GUS jako usługa w zakresie opróżniania szamb PKWiU 2008 o symbolu 37.00.12.0, w skład której wchodzi odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczanie ścieków (wykonywane na zlecenie i koszt Wnioskodawcy przez oczyszczalnię ścieków) należy zastosować stawkę podatku VAT wynoszącą 8%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2011 r. (data wpływu 28.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług związanych z opróżnianiem szamb - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług związanych z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług i wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) i pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług: w zakresie rozprowadzania wody, obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie, w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT jeśli Spółka pobiera zapłatę za media od części mieszkańców i przekazuje na podstawie noty obciazajacej do Wspólnoty, płaci za media wystawcy faktury za wszystkich mieszkańców, nie tylko Społki ale i Wspólnoty ?

Fragment:

(...) Wzwiązku z art.19 ust.1,4 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 26 stycznia 2006 r w sprawie powstania obowiązku podatkowego dla usług komunalnych. Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez w w/w wniosku jest prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi komunalne w zakresie m.in. dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka jest zarządcą wspólnot mieszkaniowych i administratorem komunalnych mieszkań. Za wszystkie media Spółka wystawia fakturę VAT wspólnocie i odprowadza podatek należny. Faktura dotyczy zarówno właścicieli mieszkań należących do wspólnoty jak i mieszkańców, którzy nie wykupili mieszkań a (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi polegającej na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz uzupełnianiu krat wpustowych na terenie miasta w pasach drogowych ulic?

Fragment:

(...) Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonanie przedmiotowych usług zostały zawarte umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a spółką. Umowa dotyczy bieżącego utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych w 2005 roku. Zgodnie z umową "utrzymanie" polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w stanie umożliwiającym normalną pracę tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto wykonawca ma obowiązek dokonywać cotygodniowych objazdów kontrolnych wpustów ulicznych i potrzebnych czyszczeń w utrzymanych przez siebie dzielnicach. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1, w którym podano wykaz ulic (...)