Usługi gospodarki ściekami | Interpretacje podatkowe

Usługi gospodarki ściekami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gospodarki ściekami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zaprzestania używania kasy rejestrującej do rejestracji usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011r. (data wpływu 3 października 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zaprzestania używania kasy rejestrującej do rejestracji usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2012
22
mar

Istota:
Czy na wykonywaną usługę klasyfikowaną przez GUS jako usługa w zakresie opróżniania szamb PKWiU 2008 o symbolu 37.00.12.0, w skład której wchodzi odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i oczyszczanie ścieków (wykonywane na zlecenie i koszt Wnioskodawcy przez oczyszczalnię ścieków) należy zastosować stawkę podatku VAT wynoszącą 8%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2011 r. (data wpływu 28.02.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług związanych z opróżnianiem szamb - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla usług związanych z (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego z tytułu świadczenia usług i wykonywania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 30 lipca 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) i pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących usług: w zakresie rozprowadzania wody, obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie, w (...)
2011
1
maj

Istota:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT jeśli Spółka pobiera zapłatę za media od części mieszkańców i przekazuje na podstawie noty obciazajacej do Wspólnoty, płaci za media wystawcy faktury za wszystkich mieszkańców, nie tylko Społki ale i Wspólnoty ?
Fragment:
(...) Wzwiązku z art.19 ust.1,4 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 26 stycznia 2006 r w sprawie powstania obowiązku podatkowego dla usług komunalnych. Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez w w/w wniosku jest prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka świadczy usługi komunalne w zakresie m.in. dostarczania wody, odbioru ścieków i wywozu nieczystości. Zgodnie z zawartymi umowami Spółka jest zarządcą wspólnot mieszkaniowych i administratorem komunalnych mieszkań. Za wszystkie media Spółka wystawia fakturę VAT wspólnocie i odprowadza podatek należny. Faktura dotyczy zarówno właścicieli mieszkań należących do wspólnoty jak i mieszkańców, którzy nie wykupili mieszkań a (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi polegającej na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz uzupełnianiu krat wpustowych na terenie miasta w pasach drogowych ulic?
Fragment:
(...) Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonanie przedmiotowych usług zostały zawarte umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a spółką. Umowa dotyczy bieżącego utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych w 2005 roku. Zgodnie z umową "utrzymanie" polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w stanie umożliwiającym normalną pracę tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto wykonawca ma obowiązek dokonywać cotygodniowych objazdów kontrolnych wpustów ulicznych i potrzebnych czyszczeń w utrzymanych przez siebie dzielnicach. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1, w którym podano wykaz ulic (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.