Usługi geodezyjne | Interpretacje podatkowe

Usługi geodezyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi geodezyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych.
Fragment:
Działalność gospodarcza polega tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług w zakresie doradztwa. Od rozpoczęcia działalności do chwili obecnej jest płatnikiem VAT, natomiast chciałby skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z.? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z. Geodeta, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym.
2018
2
lut

Istota:
W zakresie skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z.? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 lub art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z, Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Usługi geodezyjne polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości. Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.
2016
28
lis

Istota:
Możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.
Fragment:
(...) usług geodezyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 22 kwietnia 2013 r. prowadzi Pani własną działalność gospodarczą. W trakcie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej podano Pani kod określający tą działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności – 71.12.Z, tj. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Podczas wyboru formy opodatkowania została Pani poinformowana, że jako przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, nie może zostać zwolniona z podatku od towarów i usług. Brak takiej możliwości wynika z zapisu o „ doradztwie technicznym ”. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163), przez prace geodezyjne – rozumie się projektowanie, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizowanie baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji w terenie.
2016
24
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Usługi geodezyjne Wnioskodawcy polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości. Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.
2015
7
sie

Istota:
Zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 13 ustawy usług geodezyjnych
Fragment:
Wnioskodawca świadczył będzie tylko i wyłącznie usługi geodezyjne. Nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Dlatego też, wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało w przedmiotowej sprawie zastosowania. Tym samym, Wnioskodawca prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku płacić podatku VAT z chwilą rozpoczęcia działalności. Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie będzie On wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie (a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym - wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 w proporcji do okresu prowadzonej działalności - art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).
2015
26
maj

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i kartograficznych. Zainteresowany nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w 6 letnim okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych powinna być zwolniona z podatku VAT. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W trakcie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej Wnioskodawca został zobligowany do podania kodu określającego działalność gospodarczą wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Została ona wpisana pod numerem 71.12.Z tj. „ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ”. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma określonego innego numeru PKD 71.12.Z, nie związanego z doradztwem technicznym. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji są zwolnieni z podatku VAT.
2015
20
maj

Istota:
Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi geodezji (bez doradztwa)
Fragment:
(...) usług geodezyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług geodezyjnych. Wniosek uzupełniono pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 10 marca 2015 r. znak IBPP1/443-1301/14/AW . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą przedsiębiorstwo usług geodezyjnych. Wykonywana działalność dotyczy wyłącznie usług geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 ust. 1. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 1 września 2005 r. i prowadzi do nadal. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne polegające (...)
2015
22
kwi

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy dla usług geodezyjnych.
Fragment:
Wnioskodawca będąc geodetą będzie świadczył tylko i wyłącznie usługi geodezyjne tj. pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, oraz podziały i wznowienia granic, natomiast nie zamierza prowadzić żadnych usług z zakresu doradztwa technicznego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł. Wartość sprzedaży w roku 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca będzie świadczył usługi geodezyjne dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, podziały, wznowienia, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, wszelkie prace geodezyjne w terenie i opracowanie wyników pomiaru terenowego w biurze w formie operatu z przekazaniem do Starostwa. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnych usług z zakresu doradztwa, a wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł oraz w 2015 r. nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
2015
29
mar

Istota:
Czy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych ma obowiązek, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, płacić go z chwilą rozpoczęcia działalności?
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowym wniosku dotyczą zwolnienia z podatku VAT działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych. W niniejszych okolicznościach najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności. Wnioskodawca świadczył będzie tylko i wyłącznie usługi geodezyjne. Nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Dlatego też, wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało w przedmiotowej sprawie zastosowania. Tym samym, Wnioskodawca prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku płacić podatku VAT z chwilą rozpoczęcia działalności. Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie będzie On wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie (a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 w proporcji do okresu prowadzonej działalności - art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).
2014
4
mar

Istota:
Czy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych powinien, nie przekraczając kwoty od której jest naliczony podatek VAT, płacić go z chwilą rozpoczęcia działalności?
Fragment:
(...) usług geodezyjnych powinien, nie przekraczając kwoty od której jest naliczony podatek VAT, płacić go z chwilą rozpoczęcia działalności... Zdaniem Wnioskodawcy, osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych powinna być zwolniona z podatku VAT. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007r. dla usług geodezyjnych nie ma określonego innego numeru PKD 71.12.Z, nie związanego z doradztwem technicznym. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji są zwolnieni z podatku VAT. Zostały również wydane interpretacje indywidualne potwierdzające stanowisko podatnika ( IPPP2/443-959/10-3/MM z 2011.02.04 wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2013
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.