Usługi fizjoterapeutyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi fizjoterapeutyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług fizjoterapeutycznych.

Fragment:

Świadczone przez niego usługi fizjoterapeutyczne stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia konkretnych pacjentów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w zakresie świadczonych usług fizjoterapeutycznych Wnioskodawca spełnia zarówno przesłankę podmiotową, jak i przedmiotową wynikającą z treści art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Zatem przedmiotowe usługi fizjoterapeutyczne świadczone przez Wnioskodawcę, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, są zwolnione od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy. Reasumując, Wnioskodawca wystawiając fakturę za usługi fizjoterapeutyczne, będąc czynnym podatnikiem VAT, może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy dla planowanej sprzedaży domu opieki.

Fragment:

We wrześniu 2017 r. rozpoczęto faktyczne wykonywanie działalności: usługi opiekuńczo pielęgnacyjne oraz usługi fizjoterapeutyczne, obie zwolnione z VAT na podstawie odpowiednio art. 43 ust. 1 pkt 22 i 19a ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni, od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie ponosi żadnych nakładów na ww. nieruchomość w postaci ulepszeń, czy też jej dalszej rozbudowy, a całość jej działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Budynek stanowi środek trwały od dnia 31 lipca 2107 r. Obecnie Wnioskodawczyni rozważa sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawczyni wiążą się z ustaleniem, w jaki sposób należy opodatkować planowaną transakcję sprzedaży domu opieki. W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy doszło do pierwszego zasiedlenia domu opieki. Jak wskazuje Wnioskodawca, wybudowany przez nią budynek został oddany do użytkowania w czerwcu 2017 r. a od września 2017 r. prowadzi tam świadczenie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz usług fizjoterapeutycznych. Tym samym w tym przypadku doszło do pierwszego zasiedlenia przedmiotowej nieruchomości.

2015
11
paź

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 19 ustawy usługi bikefittingu

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy usługa bikefittingu jest w pełni usługą fizjoterapeutyczną i podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054. Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W piśmie z 26 czerwca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa kwartalne deklaracje VAT. Usługi bikefittingu są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Pełny opis na czym polegają usługi bikefittingu został wpisany w wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącego podatku od towaru i usług. Wnioskodawca wskazał, że usługi te są innowacją na rynku usług fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i nigdzie w przepisach nie ma odniesienia do tej usługi. Usługi bikefittingu są nowością dlatego we wniosku Wnioskodawca starał się dowieść, że mieszczą się w zakresie opieki medycznej, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi bikefittingu świadczy fizjoterapeuta.

2015
3
lip

Istota:

Usługi fizjoterapeutyczne - zwolnienia z podatku VAT

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT z tytułu świadczenia usług fizjoterapeutycznych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca od 13 lutego 2015 roku prowadzi działalność z zakresu usług fizjoterapeutycznych oraz usług wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Na dzień złożenia wniosku ORD-IN Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Usługi fizjoterapeutyczne, wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to głównie: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, czyli stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, czyli wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych, terapia manualna. Wnioskodawca niniejsze usługi wykonuje osobiście. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zakresu fizjoterapii potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych - tytuł licencjata uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego oraz tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Medycznym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy usługi fizjoterapeutyczne wykonywane przez Wnioskodawcę (posiadającego odpowiednie kwalifikacje) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku od towarów i usług...

2015
29
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług fizjoterapeutycznych.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług fizjoterapeutycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą z zakresu sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu kosmetycznego. W najbliższym czasie planuje rozszerzyć działalność o wykonywanie usług z zakresu fizjoterapii dla klientów indywidualnych. Wnioskodawca posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych Uniwersytetu i uzyskaniem tytułu magistra. Usługi fizjoterapeutyczne, które zamierza wykonywać to głównie: kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, fizykoterapia, czyli stosowanie w celach leczniczych różnego rodzaju energii wytwarzanej za pomocą aparatury, masaż leczniczy, czyli wykorzystanie bodźców mechanicznych głównie w postaci ucisku na tkanki w celu wywołania odczynów fizjologicznych, terapia manualna. Wnioskodawca usługi te będzie wykonywał osobiście oraz w przyszłości poprzez zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapii. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy usługi fizjoterapeutyczne wykonywane przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zatrudnionych przez niego pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

2014
9
wrz

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług fizjoterapeutycznych.

Fragment:

(...) usług fizjoterapeutycznych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku usług fizjoterapeutycznych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka prowadzi działalność z zakresu organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla firm i osób indywidualnych. W ramach działalności Spółka oferuje swoim klientom pełen zakres usług poprawy kondycji fizycznej, specjalizuje się w planowaniu treningów dla osób uprawiających sport wyczynowo, jak i amatorsko, organizuje imprezy i obozy sportowe, jak również świadczy usługi fizjoterapeutyczne przez licencjonowanego fizjoterapeutę. Usługi fizjoterapeutyczne są wykonywane w domu klienta, podczas obozu lub imprezy sportowej. Usługi fizjoterapeutyczne dla danego klienta będą uzupełniane poprzez konsultacje drogą mailową, przez którą będą wysyłane filmy instruktażowe, ćwiczenia oraz poprzez stały kontakt telefoniczny, raportowanie i analizowanie wyników poprawy zdrowia fizycznego, kondycji i sprawności klienta.

2012
8
wrz

Istota:

Zwolnienia z podatku VAT usług fizjoterapeutycznych.

Fragment:

Organu Wnioskodawczyni wypełnia przesłankę o charakterze przedmiotowym uprawniającą do zastosowania zwolnienia, bowiem usługi fizjoterapeutyczne, o których mowa we wniosku tj. zabiegi z zakresu fizjoterapii, w skład której chodzą zarówno terapia ruchowa, jak i masaż leczniczy oraz zabiegi fizjoterapeutyczne bez wątpienia są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia. Podsumowując należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawczynię usługi fizjoterapeutyczne w domu pacjenta (rehabilitacja domowa) będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
22
lis

Istota:

Uznać należy, że usługi fizjoterapeutyczne - usługi masażu, wykonywane przez dyplomowanego masażystę, służące szeroko rozumianej poprawie zdrowia i kondycji fizycznej, za usługi spełniające wszystkie warunki art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy a tym samym korzystające ze zwolnienia od podatku VAT.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, iż Spółka świadczy usługi fizjoterapeutyczne/usługi masażu, które są wykonywane przez osobę posiadającą pełne kwalifikacje i legitymującą się dyplomem ukończenia zawodowego kursu masażu, z tytułem masażysty. Ukończenie kursu umożliwia wykonywanie zabiegów z zakresu metod objętych programem. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku osoba, wykonująca usługi fizjoterapeutyczne/usługi masażu jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Począwszy od dnia 1 czerwca 2011 roku Spółka planuje zatrudnić ww. osobę na podstawie umowy o pracę. Ze stanu faktycznego wynika również, że osoby wykonujące usługi fizjoterapeutyczne/usługi masażu posiadają wykształcenie wyższe (licencjat) w zakresie fizjoterapii, a tym samym wykonują zawód medyczny w rozumieniu art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. W związku ze zmianą przepisów ustawy, począwszy od 01.01.2011 r. Wnioskodawca powziął wątpliwość, co do możliwości stosowania nadal zwolnienia od podatku dla wyżej opisanych usług masażu. Z powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT wynika, iż zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Ze zwolnienia korzystają bowiem usługi mające cel diagnostyczny lub terapeutyczny (leczniczy), świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, bądź przez przedstawicieli zawodów medycznych (lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne oraz psychologów).

2011
1
paź

Istota:

Usługi fizjoterapeutyczne.

Fragment:

Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2011 r. (data wpływu 4 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczenia usług fizjoterapeutycznych i masażu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania od dnia 1 stycznia 2011 r. świadczenia usług fizjoterapeutycznych i masażu. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod nr PKD 8514A – działalność fizjoterapeutyczna. W tym celu zatrudnia Pan wykwalifikowanych fizjoterapeutów i masażystów. Jako właściciel firmy nie posiada wykształcenia medycznego. Baza zabiegowa, którą Pan prowadzi mieści się w obiekcie – sanatorium, wpisanym do zakładów opieki zdrowotnej. Sanatorium ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych. Zgodnie z zaleceniami lekarza zatrudnionego w sanatorium, na mocy podpisanej z sanatorium umowy, świadczy Pan usługi – zabiegi lecznicze służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Po wykonaniu usługi Pana firma wystawia fakturę VAT za wykonane zabiegi. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy do opisanych powyżej usług może Pan korzystać ze zwolnienia przedmiotowego...