Usługi eksperckie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi eksperckie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej?

Fragment:

(...) W związku z zapytaniem w trybie art. 14 a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dn. 21.09.2004 r. dotyczącym wyjaśnienia, czy należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od dochodu dewizowego uzyskanego na podstawie umowy o usługi eksperckie na rzecz instytucji unijnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają następujące kryteria: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii (...)