PP-/II/443/10/04/AL | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Według jakiej stawki należy opodatkować usługi edukacyjne w zakresie odpłatnych szkoleń serwiasantów?

PP-/II/443/10/04/AL

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. obniżenie stawki podatku
  2. preferencyjna stawka amortyzacji
  3. stawki podatku
  4. usługi edukacyjne
  5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 11 maja 2004 r. wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii, dotyczącej stosowania właściwej stawki podatku VAT z tytułu świadczenia usług w zakresie odpłatnych szkoleń serwisantów na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Z treści zapytania z dnia 11 maja 2004 r. wynika, że przedmiotem działalności spółki jest m.in. przeprowadzanie odpłatnych szkoleń serwisantów, którzy po ich ukończeniu nabywają uprawnienia do serwisowania kas fiskalnych produkowanych przez Podatnika. W ocenie Spółki ww. usługi należy uznać za zwolnione od podatku VAT (Podatnik stwierdza, że wg opinii urzędu statystycznego usługi te objęte są grupowaniem PKWiU 80.42.20-00.00 „usługi w zakresie pozostałych form kształcenia”).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535) zwalnia się z podatku od towarów i usług wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy w poz. 7 ww. załącznika pod symbolem PKWiU 80 wymieniono usługi w zakresie edukacji.
Ponieważ w treści wymienionej pozycji załącznika Nr 4 nie dokonano żadnych wyłączeń czy ograniczeń należy zatem stwierdzić, że wszystkie usługi oznaczone PKWiU 80 korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Stanowisko Wnioskodawcy nie leży zatem w sprzeczności z ww. przepisem podatkowym.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.