Usługi doradcze inżynierskie | Interpretacje podatkowe

Usługi doradcze inżynierskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi doradcze inżynierskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona wnosi o " określenie stawki VAT za okresowe przeglądy techniczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej."
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.01.2006r. za prawidłowe. Uzasadnienie Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - wykonywanych opracowań opinii, ekspertyz, dokumentacji technicznych i projektowych, raportów, inwentaryzacji, kosztorysów, wycen itp. - Strona przeprowadza okresowe przeglądy techniczne budynków. Polegają one na przeprowadzeniu oględzin obiektu, studiów i analizy (...)
2011
1
kwi

Istota:
- Dotyczy sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu.
Fragment:
(...) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu opodatkowania usług związanych z opracowaniem przez rosyjską firmę, nie mającą w Polsce siedziby, algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu, uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia.... Spółka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupuje od firmy mającej siedzibę w Rosji usługi związane z opracowywaniem algorytmów automatycznego sterowania tłoczni gazu. W/w usługi są świadczone przez (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz Spółki mającej siedzibę w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217, art 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko dotyczące opodatkowania usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz spółki mającej siedzibę w Austrii jest prawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ Podatnik wystąpił w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania usług doradztwa i konsultacji inżynierskich (PKWiU 74.20.31) świadczonych na rzecz spółki mającej siedzibę w (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytuje o miejsce opodatkowania usług analizy i dostarczeniu informacji świadczonych na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na Malcie.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.01.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług wymienionych w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie stwierdza, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył na rzecz przedsiębiorcy mającego siedzibę na Malcie usługę polegającą na wykonaniu analizy i dostarczeniu informacji w zakresie (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.