Usługi deweloperskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi deweloperskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży domu (mieszkania) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i pobrania 100 % zaliczki przed dniem 1 maja 2004 r. Spółka winna opodatkować przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu w oparciu o starą ustawę z 1993 r. o podatku VAT czy też w oparciu o ustawę z 2004 r. o podatku VAT, skoro w myśl ustawy z 1993 r. grunt nie stanowił towaru, a zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nie stanowiło świadczenia usług ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka, prowadząc działalność developerską w zakresie budowy domów i mieszkań na konkretne zamówienie klienta – zawarła z klientami umowy przed dniem 30 kwietnia 2004 r. Przed tym dniem klienci dokonali także pełnej zapłaty (przedpłaty w 100 %) za lokale mieszkalne wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu przynależnym do konkretnego mieszkania. Z kolei rzeczywiste przeniesienie własności tych lokali wraz z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie aktu notarialnego nastąpi dopiero po 1 maja 2004 r. Art. 6 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wprowadził ogólną zasadę, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady ustawodawca wprowadził liczne wyjątki – między innymi : w oparciu o art. 6 ust. 4 tej ustawy z 1993 r. – (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy kwotę, wynikającą z wystawionej przez developera fakktury korygującej w związku z niewykonaniem pewnych elementów objetych umową o roboty budowlane, której faktycznie nie otrzymano należy ująć w zeznaniu za 2003r.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Żarach odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 03.02.2003r. wyjaśnia co następuje: W 2001r. zawarł Pan umowę w o roboty budowlane na wybudowanie segmentu mieszkalnego w budynku szeregowym z Firmą "C.” sp. z oo. w Ż. Za całość przedmiotu umowy zapłacono w dniu 10 grudnia 2001r. zgodnie z otrzymaną fakturą Nr 153/U/2001 kwotę 134.325,00zł., którą wykazano w zeznaniu podatkowym za 2001r. Z uwagi na fakt, iż firma nie wybudowała pewnych elementów objętych umową w dniu 28.11.2002r. wystawiła fakturę korygującą na kwotę 129.905,90zł, a różnicę w wysokości 4.419,10zł. zobowiązała się zwrócić w terminie do 12 grudnia 2002r. Jednak jak wynika z Pańskiego pisma do dnia dzisiejszego powyższa kwota nie została zwrócona. Z przepisu art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku (...)