Usługi deweloperskie | Interpretacje podatkowe

Usługi deweloperskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi deweloperskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży domu (mieszkania) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu i pobrania 100 % zaliczki przed dniem 1 maja 2004 r. Spółka winna opodatkować przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu w oparciu o starą ustawę z 1993 r. o podatku VAT czy też w oparciu o ustawę z 2004 r. o podatku VAT, skoro w myśl ustawy z 1993 r. grunt nie stanowił towaru, a zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu nie stanowiło świadczenia usług ?
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka, prowadząc działalność developerską w zakresie budowy domów i mieszkań na konkretne zamówienie klienta – zawarła z klientami umowy przed dniem 30 kwietnia 2004 r. Przed tym dniem klienci dokonali także pełnej zapłaty (przedpłaty w 100 %) za lokale mieszkalne wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu przynależnym do konkretnego mieszkania. Z kolei rzeczywiste przeniesienie własności tych lokali wraz z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania gruntu w formie aktu notarialnego nastąpi dopiero po 1 maja 2004 r. Art. 6 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wprowadził ogólną zasadę, iż obowiązek podatkowy w podatku VAT powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Od tej zasady ustawodawca wprowadził liczne wyjątki – między innymi : w oparciu o art. 6 ust. 4 tej ustawy z 1993 r. – (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy kwotę, wynikającą z wystawionej przez developera fakktury korygującej w związku z niewykonaniem pewnych elementów objetych umową o roboty budowlane, której faktycznie nie otrzymano należy ująć w zeznaniu za 2003r.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Żarach odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 03.02.2003r. wyjaśnia co następuje: W 2001r. zawarł Pan umowę w o roboty budowlane na wybudowanie segmentu mieszkalnego w budynku szeregowym z Firmą "C.” sp. z oo. w Ż. Za całość przedmiotu umowy zapłacono w dniu 10 grudnia 2001r. zgodnie z otrzymaną fakturą Nr 153/U/2001 kwotę 134.325,00zł., którą wykazano w zeznaniu podatkowym za 2001r. Z uwagi na fakt, iż firma nie wybudowała pewnych elementów objętych umową w dniu 28.11.2002r. wystawiła fakturę korygującą na kwotę 129.905,90zł, a różnicę w wysokości 4.419,10zł. zobowiązała się zwrócić w terminie do 12 grudnia 2002r. Jednak jak wynika z Pańskiego pisma do dnia dzisiejszego powyższa kwota nie została zwrócona. Z przepisu art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.