Usługi detektywistyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi detektywistyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług detektywistycznych i ochroniarskich sklasyfikowanych w PKWiU 74.60.

Fragment:

(...) zapytania Wnioskodawcy jest czy w związku ze świadczeniem usług detektywistycznych oraz ochroniarskich ma uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kas rejestrujących. Odnosząc przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż o ile Spółka zamierza świadczyć usługi detektywistyczne i ochroniarskie, które zaliczane są wg PKWiU ex 74.6 do usług detektywistycznych, a świadczenie przez Podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą i wskazana przez Spółkę klasyfikacja jest prawidłowa, to na podstawie cytowanego § 2 rozporządzenia, w powiązaniu z poz. 20 załącznika do tego rozporządzenia, przy założeniu, iż świadczenie tych usług w całym zakresie będzie dokumentowane fakturą, usługi te do dnia 31 grudnia 2010 r. są objęte (...)