Usługi budowlano-montażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi budowlano-montażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
sie

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku VAT 8% dla kompleksowej usługi budowlanej dotyczącej obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje za: prawidłowe w zakresie stawki podatku 8% VAT dla kompleksowej usługi budowlano-montażowej wykonywanej przez Wnioskodawcę w budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych oraz w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m 2 , nieprawidłowe w zakresie stawki podatku 8% VAT dla kompleksowej usługi budowlano-montażowej wykonywanej przez Wnioskodawcę w budynkach jednorodzinnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 300 m 2 . Natomiast w piśmie z 22 czerwca 2015r. Wnioskodawca doprecyzował własne stanowisko i wskazał, że stosowanie do przepisu art. 41 ust. 12, 12a, 12b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz .U. z 2011 r Nr 177 poz. 1054 ze zmianami do opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdza, że przedmiotem umowy, którą zawiera Wnioskodawca są usługi kompleksowe tj. usługi budowlano - montażowe wraz z dostawą niezbędnych materiałów to jeśli przedmiotowe usługi dokonywane będą w ramach budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, będą podlegały stawce podatku 8% , zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Tym samym w/w usługi wykonywane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111) o pow. użytkowej do 300 m 2 i budynkach o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych (PKOB 112) będą podlegały opodatkowaniu stawką preferencyjną 8%.

2015
29
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym jw. Wnioskodawca prawo uznać, iż wykonuje jednolite świadczenie w postaci usługi budowlano-montażowej i zastosować na fakturze jednolitą, obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, bez wyszczególniania poszczególnych części świadczenia (dostawy towarów i usługi)?

Fragment:

Wnioskodawca prawo uznać, iż wykonuje jednolite świadczenie w postaci usługi budowlano-montażowej i zastosować na fakturze jednolitą, obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%, bez wyszczególniania poszczególnych części świadczenia (dostawy towarów i usługi)... Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, we wskazanym stanie faktycznym, ma prawo uznać, iż wykonuje świadczenie kompleksowe w postaci usługi budowlano-montażowej, które w całości potwierdzone będzie fakturą wystawioną ze stawką 8%. Uzasadnienie Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawka podatku 8% ma zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wykonuje kompleksowe świadczenie w postaci usługi budowlano - montażowej, z której wyszczególnianie poszczególnych części świadczenia takich jak towary i usługi byłoby sztuczne i nie znajduje uzasadnienia gospodarczego. Korzystanie z podwykonawców na wykonanie części prac wykonawczych nie wpływa na sposób opodatkowania wskazanego świadczenia. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo zastosować na fakturze do całości świadczenia, obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% przy założeniu, że usługi wykonywane będą w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

2014
3
lip

Istota:

Stawka podatku VAT dla usług polegających na:
 • wykonaniu murów nośnych oraz działowych z użyciem własnego materiału;
 • wykonaniu stropów z użyciem własnego materiału;
 • wykonaniu pokrycia dachowego wraz z dostawą materiałów i towarów.
 • Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane. Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży.

  2014
  3
  lip

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla usług polegających na:
 • instalacji kotłów centralnego ogrzewania wraz z dostawą materiałów i towarów;;
 • instalacji wkładów kominkowych wraz z dostawą materiałów i towarów;
 • instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą materiałów i towarów.
 • Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane. Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży.

  2014
  3
  lip

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu:
 • docieplenia budynku polegającego na montażu izolacji wraz z dostawą materiałów i towarów;
 • tynku elewacyjnego wraz z dostawą materiałów i towarów.
 • Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane. Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży.

  2014
  3
  lip

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu montażu okien i drzwi wraz z dostawą materiałów i towarów.

  Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane. Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży.

  2014
  3
  lip

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu montażu bram garażowych w garażach stanowiących jedną bryłę budynku mieszkalnego wraz z dostawą materiałów i towarów.

  Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane. Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży.

  2014
  3
  lip

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonaniu w bryle budynku instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła wraz z dostawą materiałów i towarów.

  Fragment:

  Wnioskodawca ma wątpliwości, jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wykonywania ww. usług budowlano-montażowych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie dla robót wykonywanych w bryle budynku, natomiast dla usług wykonywanych poza bryłą budynku zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Należy zaznaczyć, iż że stawki preferencyjnej korzysta wyłącznie budowa a także inne wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy czynności dotyczące budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi w bryle budynku instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej, wykonywanych poza bryłą budynku. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe, jak również powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż w przypadku robót budowlano-montażowych, obejmujących wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, (...)

  2012
  6
  wrz

  Istota:

  „Czy w/w usługi wykonane w ramach jednej umowy (jako podwykonawca lub generalny wykonawca) na kompleksowe (ryczałtowe) wykonanie prac w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PKOB dział 11), dostawy wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji na tych budynkach, powinny być opodatkowane w całości stawką 8%, czy biorąc pod uwagę fakt iż w budynkach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2 należałoby zastosować proporcję zgodnie z art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o podatku od towarów i usług, a lokale użytkowe i garaże wydzielić z całości i opodatkować stawką 23%?”

  Fragment:

  Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, iż skoro usługi budowlano-montażowe, których dotyczy zapytanie Wnioskodawcy, mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT bowiem wykorzystywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji i dotyczą budynku mieszkalnego jako całości klasyfikowanego według PKOB w grupowaniu 112, to w tych okolicznościach, do ww. usług ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy jednocześnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

  2012
  6
  cze

  Istota:

  Właściwa stawka dla usługi budowlano-montażowej kominów grzewczych lub pieców wolnostojących wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych - stawka 8%

  Fragment:

  Organu nr IPPP3/443-1373/11-2/JK z dnia 28.11.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki dla usługi budowlano-montażowej kominów grzewczych lub pieców wolnostojących wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.10.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki dla usługi budowlano-montażowej kominów grzewczych lub pieców wolnostojących wraz z materiałem w budynkach mieszkalnych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony na wniosku ORD-IN z dnia 05.12.2011 r. (data wpływu 07.12.2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-1373/11-2/JK z dnia 28.11.2011 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się sprzedażą wkładów grzewczych, materiałów metalowych, oprzyrządowania do kominków, którą to opodatkowuje stawką 23% ale główną działalnością Wnioskodawcy jest świadczenie usług budowlano-montażowych polegających na: po wstępnej rozmowie pomocy w wyborze z katalogu pieca wolnostojącego lub wkładu grzewczego o odpowiednich dla klienta parametrach (...)