Usługi archiwizacji danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi archiwizacji danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w/w usługi archiwów zaklasyfikowane pod numerem PKWiU 91.01.12 są opodatkowane stawką podstawową 23%, opodatkowane stawką obniżoną, czy też są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów usług VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2011 r. (data wpływu 17.02.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04.04.2011 r. (data wpływu 05.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.03.2011 r. znak: IPPP2/443-207/11-2/IG, doręczone Spółce w dniu 01.04.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych usług archiwalnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej daty należy skorygować faktury sprzedaży?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług archiwum – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług archiwum. . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan (...)

2011
1
cze

Istota:

Usługi archiwów jako zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 07 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez archiwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy usługi archiwizowania dokumentów należy klasyfikować w grupie PKWiU 63.12.14 – „usługi magazynowania i przechowywania towarów, pozostałe” – ze stawką podatku VAT 22%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 9 października 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 7 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług archiwizowania dokumentów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
cze

Istota:

W świetle art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na fakt, że najwcześniejszym ze zdarzeń określonych w tym przepisie (wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata należności) jest wystawienie faktury na całą kwotę wynagrodzenia z tytułu usługi przechowywania dokumentów na okres 50 lat, Spółka winna wykazać to wynagrodzenie jako przychód należny w tym też dniu. Tym samym stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna zaliczać 1/600 wartości faktury w każdym miesiącu, jest nieprawidłowe

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu 28 lutego 2008r.) uzupełnionym o dodatkowe informacje w przedstawionym stanie faktycznym na wezwanie Nr IP-PB3-423-390/08-2/KB z dnia 14.05.2008r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodów podatkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółdzielnia prowadzi na podstawie umowy o współpracy archiwum polegające na przyjmowaniu i przechowywaniu dokumentów finansowo- księgowych i kadrowych zlikwidowanych spółdzielni pracy. Strona zwróciła się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług archiwizacji dokumentów likwidowanych spółdzielni.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 27.06.2007r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej usług archiwizacji dokumentów likwidowanych spółdzielni postanawia uznać stanowisko Strony w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 27.06.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) Spółdzielnia zwróciła się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej (...)

2011
1
maj

Istota:

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii czy usługa prowadzenia archiwum opisana w zapytaniu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 27.06.2007r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej usług prowadzenia archiwum w ramach umowy współpracy postanawia uznać stanowisko podatnika wyrażone w przedmiotowym wniosku w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe Uzasadnienie W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej wskazane usługi w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. l pkt l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarówi usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności będzie posiadała wpływy z tytułu usług archiwizacyjnych polegających na usługach w zakresie przechowywania dokumentacji oraz usług archiwizacji na rzecz innych podmiotów gospodarczych.Zadania realizowane przez archiwum są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.51.12 usługi archiwów. 2. Pytanie Spółki: Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej wskazane usługi w zakresie archiwizacji dokumentów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 23.03.2007r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. l pkt l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarówi usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIEl. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Spółka z o.o. wkrótce rozpocznie dodatkową działalność polegającą na archiwizacji dokumentów klientów zewnętrznych. Urząd Statystyczny zaklasyfikował ten rodzaj usługi w grupowaniu PKWiU nr: 92.51.12.-00.00.Z kolei załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wymienia w pozycji 11 tego typu jako zwolnione z podatku VAT. 2. Pytanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.10.2006 r. (data wpływu 30.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 27.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Wnioskodawca - stowarzyszenie - działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz ustawę o stowarzyszeniach i prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji, działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, która to działalność (...)