Usługi archiwizacji danych | Interpretacje podatkowe

Usługi archiwizacji danych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi archiwizacji danych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w/w usługi archiwów zaklasyfikowane pod numerem PKWiU 91.01.12 są opodatkowane stawką podstawową 23%, opodatkowane stawką obniżoną, czy też są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów usług VAT?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2011 r. (data wpływu 17.02.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 04.04.2011 r. (data wpływu 05.04.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.03.2011 r. znak: IPPP2/443-207/11-2/IG, doręczone Spółce w dniu 01.04.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych usług archiwalnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje świadczone usługi jako zwolnione od podatku?Od jakiej daty należy skorygować faktury sprzedaży?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług archiwum – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług archiwum. . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan (...)
2011
1
lip

Istota:
Usługi archiwów jako zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 07 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez archiwa – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 lutego 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy usługi archiwizowania dokumentów należy klasyfikować w grupie PKWiU 63.12.14 – „usługi magazynowania i przechowywania towarów, pozostałe” – ze stawką podatku VAT 22%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 9 października 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 listopada 2008 r. (data wpływu 7 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług archiwizowania dokumentów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)
2011
1
cze

Istota:
W świetle art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na fakt, że najwcześniejszym ze zdarzeń określonych w tym przepisie (wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata należności) jest wystawienie faktury na całą kwotę wynagrodzenia z tytułu usługi przechowywania dokumentów na okres 50 lat, Spółka winna wykazać to wynagrodzenie jako przychód należny w tym też dniu. Tym samym stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna zaliczać 1/600 wartości faktury w każdym miesiącu, jest nieprawidłowe
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2008r. (data wpływu 28 lutego 2008r.) uzupełnionym o dodatkowe informacje w przedstawionym stanie faktycznym na wezwanie Nr IP-PB3-423-390/08-2/KB z dnia 14.05.2008r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodów podatkowych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku (...)
2011
1
cze

Istota:
Spółdzielnia prowadzi na podstawie umowy o współpracy archiwum polegające na przyjmowaniu i przechowywaniu dokumentów finansowo- księgowych i kadrowych zlikwidowanych spółdzielni pracy. Strona zwróciła się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług archiwizacji dokumentów likwidowanych spółdzielni.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 27.06.2007r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej usług archiwizacji dokumentów likwidowanych spółdzielni postanawia uznać stanowisko Strony w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 27.06.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) Spółdzielnia zwróciła się o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej (...)
2011
1
maj

Istota:
Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii czy usługa prowadzenia archiwum opisana w zapytaniu jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni z dnia 27.06.2007r. (wpływ do tut. urzędu 28.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej usług prowadzenia archiwum w ramach umowy współpracy postanawia uznać stanowisko podatnika wyrażone w przedmiotowym wniosku w zakresie podatku od towarów i usług za prawidłowe Uzasadnienie W dniu 28.06.2007 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej wskazane usługi w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. l pkt l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarówi usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący: Sp. z o. o. w ramach prowadzonej działalności będzie posiadała wpływy z tytułu usług archiwizacyjnych polegających na usługach w zakresie przechowywania dokumentacji oraz usług archiwizacji na rzecz innych podmiotów gospodarczych.Zadania realizowane przez archiwum są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.51.12 usługi archiwów. 2. Pytanie Spółki: Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawką podatku opodatkowane są wyżej wskazane usługi w zakresie archiwizacji dokumentów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 23.03.2007r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ust. l pkt l ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarówi usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIEl. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Spółka z o.o. wkrótce rozpocznie dodatkową działalność polegającą na archiwizacji dokumentów klientów zewnętrznych. Urząd Statystyczny zaklasyfikował ten rodzaj usługi w grupowaniu PKWiU nr: 92.51.12.-00.00.Z kolei załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wymienia w pozycji 11 tego typu jako zwolnione z podatku VAT. 2. Pytanie (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.10.2006 r. (data wpływu 30.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 27.02.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej czynności odpłatnego wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Wnioskodawca - stowarzyszenie - działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach kultury fizycznej oraz ustawę o stowarzyszeniach i prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji, działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, organizacji obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, która to działalność (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.