Usługi archiwizacji | Interpretacje podatkowe

Usługi archiwizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi archiwizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym momencie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) prawnych nie uzależnia momentu powstania przychodów od kwestii poniesienia lub potrącalności kosztów związanych z tymi przychodami. Dla określenia daty powstania przychodów ze świadczenia usług archiwizacji nieistotne jest zatem, kiedy Spółka poniesie i ujmie w rachunku podatkowym koszty związane ze świadczeniem tych usług. Podsumowując, oceniając przedstawiony stan faktyczny, nie można uznać – jak proponuje Wnioskodawca – że wynagrodzenie za świadczenie wieloletniej usługi archiwizacji dokumentów, otrzymane przez niego z góry, na podstawie faktury obejmującej całość usługi, stanowi zaliczkowo otrzymane wpłaty na poczet realizacji tej archiwizacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W konsekwencji, nie można zaakceptować stanowiska Spółki, że przedmiotowe wynagrodzenie należy rozpoznawać jako przychody sukcesywnie (w proporcji wynikającej z wartości tego wynagrodzenia i czasokresu archiwizowania dokumentów). Przychód Wnioskodawcy z (...)
2012
16
mar

Istota:
Usługi archiwizacji wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.
Fragment:
(...) m.in. usługi archiwów, które nie obejmują wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Według klasyfikacji statystycznej ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.51.12-00.00. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że treść wniosku nie wskazuje, iż Spółka jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, wobec czego świadczone przez nią usługi archiwizacji od dnia 1 stycznia 2011 r. nie są objęte zwolnieniem od podatku. W związku z tym, że usługi te nie dotyczą odpłatnych wstępów, ani wypożyczania wydawnictw określonych w poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy, nie korzystają z preferencyjnej, 8% stawki podatku, ale są opodatkowane stawką 23%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do (...)
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.