Usługi archiwizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi archiwizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
16
mar

Istota:

W którym momencie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) prawnych nie uzależnia momentu powstania przychodów od kwestii poniesienia lub potrącalności kosztów związanych z tymi przychodami. Dla określenia daty powstania przychodów ze świadczenia usług archiwizacji nieistotne jest zatem, kiedy Spółka poniesie i ujmie w rachunku podatkowym koszty związane ze świadczeniem tych usług. Podsumowując, oceniając przedstawiony stan faktyczny, nie można uznać – jak proponuje Wnioskodawca – że wynagrodzenie za świadczenie wieloletniej usługi archiwizacji dokumentów, otrzymane przez niego z góry, na podstawie faktury obejmującej całość usługi, stanowi zaliczkowo otrzymane wpłaty na poczet realizacji tej archiwizacji w poszczególnych okresach sprawozdawczych. W konsekwencji, nie można zaakceptować stanowiska Spółki, że przedmiotowe wynagrodzenie należy rozpoznawać jako przychody sukcesywnie (w proporcji wynikającej z wartości tego wynagrodzenia i czasokresu archiwizowania dokumentów). Przychód Wnioskodawcy z (...)

2011
1
paź

Istota:

Usługi archiwizacji wykonywane przez spółkę podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Fragment:

(...) m.in. usługi archiwów, które nie obejmują wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 72-75 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Według klasyfikacji statystycznej ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.51.12-00.00. Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że treść wniosku nie wskazuje, iż Spółka jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, wobec czego świadczone przez nią usługi archiwizacji od dnia 1 stycznia 2011 r. nie są objęte zwolnieniem od podatku. W związku z tym, że usługi te nie dotyczą odpłatnych wstępów, ani wypożyczania wydawnictw określonych w poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy, nie korzystają z preferencyjnej, 8% stawki podatku, ale są opodatkowane stawką 23%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do (...)