Urządzenie księgowe | Interpretacje podatkowe

Urządzenie księgowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie księgowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od stycznia 2005r. mogę zmienić metodę księgowaniana na memoriałową tzn. zaliczać w koszty faktury/rachunki zgodnie z datą ich wystawienia przez podwykonawców, a nie z datą ich zapłaty ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, działając zgodnie z właściowością miejscową, informuje, że stosownie do art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Zasada określona w ust. 5 ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej nadal będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Fragment:
(...) Podatnik wystąpił do tut. organu z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik prowadzi od 01.08.2002 r. działalność gospodarczą, której przedmiotem do maja 2003 r. były usługi agencyjne w zakresie obrotu nieruchomościami. Dochód z powyższego źródła podlegał opodatkowaniu za zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od maja 2003 r. do marca 2005 r. miała miejsce przerwa w prowadzeniu przedmiotowej działalności. Zakres działalności gospodarczej, podjętej ponownie od 01.04.2005 r., jest szerszy i obejmuje również pośrednictwo finansowe w zawieraniu umów o kredyty hipoteczne, na podstawie umowy zawartej z bankiem. Na tle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca formułuje stanowisko, iż dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.