Urządzenie energetyczne | Interpretacje podatkowe

Urządzenie energetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie energetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od gruntu znajdującego się w pasie drogowym zajętego na podstawie decyzji administracyjnej pod urządzenia energetyczne (głównie są to linie kablowe), zakład jest obowiązany opłacać podatek od nieruchomości ?
Fragment:
(...) Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 1 wniosku Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawia uznać w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w pkt 1 wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych -za właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Zakład otrzymuje zezwolenia w formie decyzji administracyjnych od zarządców dróg (Zarządu Dróg i Transportu, Urzędu Miasta Łodzi, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin) na umieszczenie w pasie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zwraca się z pytaniem, czy w związku z przekazaniem urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściciela sieci, protokołem odbioru końcowego robót związanych z ich przebudową, Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, wynikającego z faktury zakupu usług od podwykonawcy oraz czy Spółka ma obowiązek dokonać opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług czynności przekazania.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...) S.A. – przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2006 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 04.09.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur zakupu usług związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej, przekazanej nieodpłatnie właścicielowi sieci oraz obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.09.2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.