Urządzenie energetyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie energetyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy od gruntu znajdującego się w pasie drogowym zajętego na podstawie decyzji administracyjnej pod urządzenia energetyczne (głównie są to linie kablowe), zakład jest obowiązany opłacać podatek od nieruchomości ?

Fragment:

(...) Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 1 wniosku Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14 września 2006 r.) o udzielenie interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, postanawia uznać w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w pkt 1 wniosku, stanowisko dotyczące zastosowania przepisów podatkowych -za właściwe w obowiązującym stanie prawnym w roku 2006. 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Zakład otrzymuje zezwolenia w formie decyzji administracyjnych od zarządców dróg (Zarządu Dróg i Transportu, Urzędu Miasta Łodzi, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin) na umieszczenie w pasie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zwraca się z pytaniem, czy w związku z przekazaniem urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściciela sieci, protokołem odbioru końcowego robót związanych z ich przebudową, Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, wynikającego z faktury zakupu usług od podwykonawcy oraz czy Spółka ma obowiązek dokonać opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług czynności przekazania.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...) S.A. – przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2006 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 04.09.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur zakupu usług związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej, przekazanej nieodpłatnie właścicielowi sieci oraz obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.09.2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi (...)