Urządzenie dźwigowe | Interpretacje podatkowe

Urządzenie dźwigowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie dźwigowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2011r. (data wpływu 29 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2012r. (data wpływu 23 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa (...)
2012
4
kwi

Istota:
Podatnik wnosi o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usługi sklasyfikowanej przez podatnika pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00 jako usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, wykonywanej w budynkach sklasyfikowanych według PKOB 1110, 1121, 1122, 1130.
Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż pośredniczy w sprzedaży usług związanych z konserwacją, remontami, modernizacją i montażem urządzeń dźwigowych oraz pomiarów elektrycznych tych urządzeń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Podatnik wskazał, iż świadczona przez Spółdzielnię usługa jest sklasyfikowana wg PKWiU 74.30.15-00.00 – usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Świadczona usługa wykonywana jest w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB 1110, 1121, 1122, 1130.
Fragment:
(...) Wskazuje się, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy – roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. W świetle powyższych przepisów usługi (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.