Urządzenie dźwigowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenie dźwigowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
4
kwi

Istota:

Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2011r. (data wpływu 29 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lutego 2012r. (data wpływu 23 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi budowlano-montażowej obejmującej częściową produkcję, dostawę oraz montaż dźwigów wykonywanej w obiektach należących do Zamawiającego/Inwestora i zaliczanych do budownictwa (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik wnosi o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usługi sklasyfikowanej przez podatnika pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00 jako usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, wykonywanej w budynkach sklasyfikowanych według PKOB 1110, 1121, 1122, 1130.
Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż pośredniczy w sprzedaży usług związanych z konserwacją, remontami, modernizacją i montażem urządzeń dźwigowych oraz pomiarów elektrycznych tych urządzeń zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Podatnik wskazał, iż świadczona przez Spółdzielnię usługa jest sklasyfikowana wg PKWiU 74.30.15-00.00 – usługi pomiarów urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Świadczona usługa wykonywana jest w budynkach sklasyfikowanych wg PKOB 1110, 1121, 1122, 1130.

Fragment:

(...) Wskazuje się, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy – roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. W świetle powyższych przepisów usługi (...)