Urządzenia telekomunikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urządzenia telekomunikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla firm nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5, oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli wystawia faktury VAT.•Czy w związku z § 4 ust. 5 , oraz § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej obroty, uzyskane z tytułu sprzedaży dla osób fizycznych nośników z nagranymi informacjami, aparatów cyfrowych i urządzeń telekomunikacyjnych typu router, modem jeżeli nie wystawia faktur VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2006 r. uzupełnionym w dniu 31.07.2006 r. o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową. Większość sprzedaży dokonywana jest na rzecz firm, sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej występuje sporadycznie. Obecnie ze względu na wysokość osiąganego obrotu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych, w tym central telefonicznych o symbolu PKW i U 32.20.20-40, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podlega rejestracji za pośrednictwem kas fiskalnych zgodnie.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ............. Sp. z o. o., ul. .................., 81-855 Sopot, NIP: ........................ z dnia 19 września 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych, w tym central telefonicznych o symbolu PKW i U 32.20.20-40, dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podlega rejestracji za pośrednictwem kas fiskalnych zgodnie z § 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Wnioskodawca jest producentem urządzeń telekomunikacyjnych(central (...)