Urząd Regulacji Energetyki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Urząd Regulacji Energetyki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wykazaną w otrzymanej fakturze ilość zamówionej mocy i nośnika ciepła do okresu, którego dotyczy?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka jest dystrybutorem energii cieplnej do odbiorców na terenie lewobrzeżnej części miasta, zakupującym energię u jego wytwórcy. Pomiędzy spółką a producentem energii do końca 2004 r., obowiązywała wieloletnia umowa sprzedaży ciepła (obecnie wypowiedziana), definiująca w szczególności wielkość zamówionej mocy cieplnej na poszczególne (...)