Urząd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urząd. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
26
sty

Istota:

Prawo do złożenia korekt deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonych przez Urząd, faktur korygujących, not korygujących w sytuacji gdy podatnikiem był Urząd. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur w których błędnie wskazano nabywcą towaru lub usługi.

Fragment:

Gmina ma prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. Stanowisko w zakresie pytania nr 3 (zawartego w pkt 1.2). Gmina ma prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. Stanowisko w zakresie pytania nr 4 (zawartego w pkt 1.3). Gmina ma prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. Stanowisko w zakresie pytania nr 5 (zawartego w pkt 1.4). Gmina ma prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd. Stanowisko w zakresie pytania nr 6 (zawartego w pkt 2). Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego (i) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu NIP Gminy, (ii) NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (iii) Urzędu jako nabywcy i NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takiej faktury.

2014
18
cze

Istota:

Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd itd.

Fragment:

Jeżeli zatem wystawione przez Urząd faktury sprzedaży nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy zaistniałego zdarzenia gospodarczego, co wymaga korekty, czy też zachodzi konieczność wystawienia faktury sprzedaży (dotyczącej okresu, w którym rozliczenia Gminy były prowadzone przez Urząd) lub noty korygującej do faktur wystawionych na Urząd, wówczas Gmina ma prawo do wystawienia ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, w sposób zgodny z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, czy też rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ustosunkowując się natomiast do kwestii dotyczącej prawa Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, stwierdzić należy, że skoro podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, nie zaś Urząd będący wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy Gminie, wówczas tylko Gmina jest uprawniona do przyjmowania i w razie potrzeby do wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących, czy też not korygujących.

2014
24
kwi

Istota:

Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd itd.

Fragment:

Jeżeli zatem wystawione przez Urząd faktury sprzedaży nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy zaistniałego zdarzenia gospodarczego, co wymaga korekty, czy też zachodzi konieczność wystawienia faktury sprzedaży (dotyczącej okresu, w którym rozliczenia Gminy były prowadzone przez Urząd) lub noty korygującej do faktur wystawionych na Urząd, wówczas Gmina ma prawo do wystawienia ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, w sposób zgodny z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, czy też rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ustosunkowując się natomiast do kwestii dotyczącej prawa Gminy do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, stwierdzić należy, że skoro podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, nie zaś Urząd będący wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy Gminie, wówczas tylko Gmina jest uprawniona do przyjmowania i w razie potrzeby do wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących, czy też not korygujących.

2013
22
lis

Istota:

Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących dotyczących faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury.

Fragment:

(...) Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym w deklaracjach jako podatnik wskazany był Urząd; przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym w deklaracjach jako podatnik wskazany był Urząd; złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd; złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika) odpowiedniej deklaracji VAT złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd; odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych i otrzymanych zarówno przed, jak i po wyrejestrowaniu Urzędu, jeżeli faktury te wskazują Urząd, jako nabywcę towarów lub usług, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek, o którym mowa w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
5
lis

Istota:

Prawo do złożenia przez Gminę korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, prawa do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, jak również prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury

Fragment:

(...) Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym w deklaracjach jako podatnik wskazany był również Urząd. będzie miał prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym w deklaracjach jako podatnik wskazany był również Urząd. będzie miał prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym zarejestrowanym podatnikiem był również Urząd. będzie miał prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy, jako podatnika) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym zarejestrowanym podatnikiem był również Urząd. będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych i otrzymanych zarówno przed, jak i po wyrejestrowaniu Urzędu, jeżeli faktury te wskazują Urząd, jako nabywcę towarów lub usług, bez konieczności korygowania takiej faktury, o ile zachodzi związek o którym mowa w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
14
lip

Istota:

Prawo do złożenia przez Miasto korekt deklaracji VAT-7 złożonych przez Urząd, wystawiania ewentualnych faktur korygujących oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd, prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, jak również prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowości, dotyczące oznaczenia nabywcy bez konieczności korygowania takiej faktury oraz sposób dokonywania korekty nieodliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Fragment:

Jeżeli zatem wystawione przez Urząd faktury sprzedaży nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy zaistniałego zdarzenia gospodarczego, co wymaga korekty, czy też zachodzi konieczność wystawienia faktury sprzedaży (dotyczącej okresu, w którym rozliczenia Miasta były prowadzone przez Urząd) lub noty korygującej do faktur wystawionych na Urząd, wówczas Miasto ma prawo do wystawienia ewentualnych faktur sprzedaży, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd, dotyczących transakcji zawartych w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, w sposób zgodny z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, czy też rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Ustosunkowując się natomiast do kwestii dotyczącej prawa Miasta do przyjmowania i w razie potrzeby uwzględniania w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym zarejestrowanym podatnikiem był Urząd, stwierdzić należy, iż skoro podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności może być wyłącznie Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną, nie zaś Urząd będący wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy Miastu, wówczas tylko Miasto jest uprawnione do przyjmowania i w razie potrzeby do wykazywania w rozliczeniach faktur korygujących, czy też not korygujących.

2013
23
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jest:
– w zakresie statusu podatnika podatku od towarów i usług,
– w zakresie aktualizacji danych i korekty przez urząd.

Fragment:

Urząd Miasta i Gminy posiada NIP – nadany decyzją w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z dnia 10 grudnia 1997 r., wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie złożonego zgłoszenia indentyfikacyjnego. Ponadto Urząd Miasta i Gminy w dniu 8 czerwca 1995 r. złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego (VAT-2). Gmina i Urząd Miasta i Gminy są zatem odrębnymi podatnikami podatku VAT i składają odrębne deklaracje podatkowe VAT-7. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Kto powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług - Gmina czy Urząd, a co za tym idzie na kogo powinny być wystawiane faktury VAT i kto powinien składać deklarację VAT-7... Czy w przypadku uznania, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest Gmina należy złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z przez Urząd, czy dokonać aktualizacji danych i korekty w dokonanym uprzednio przez Urząd i na Urząd zgłoszeniu VAT - 2 dla celów rejestracyjnych w zakresie zmiany nazwy podatnika i jego numeru NIP...

2013
26
sty

Istota:

Odzyskanie.

Fragment:

Ze złożonego wniosku wynika, że Urząd, który jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy europejskich, który polega na budowie miasteczka drogowego. Wojewoda powierzył realizację projektu Inwestorowi Zastępczemu (Powiatowi), jednakże nabywcą towarów i usług zakupionych w związku z realizacją ww. projektu jest Urząd, na który wystawiane były faktury VAT. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura zostanie udostępniana nieodpłatnie użytkownikom. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Urzędowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, bowiem dokonane w jego ramach zakupy towarów i usług nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów. Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług Urzędu, ponieważ w tym zakresie nie zadano pytania i nie przedstawiono własnego stanowiska, a fakt ten przyjęto jako element stanu faktycznego.

2013
12
sty

Istota:

Czy świadczenie usług najmu przez Urząd korzysta ze zwolnienia?

Fragment:

Natomiast urząd gminy (miasta) jest jedynie zespołem środków osobowych i rzeczowych, za pośrednictwem którego gmina (miasto) wykonuje te czynności. Z perspektywy ustawy o podatku od towarów i usług każde działanie podejmowane przez urząd gminy (miasta) w rzeczywistości oznacza działanie samej gminy (miasta). Urząd jedynie realizuje zadania w imieniu i na rzecz gminy (miasto), natomiast to gmina (miasto) posiada zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych, a nie urząd gminy (miasta). W świetle powyższych regulacji prawnych, uwzględniając jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych, jak również jednolitą wykładnię organów podatkowych w tym zakresie stwierdzić należy - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - że to nie Urząd jest stroną umowy najmu, tylko Gmina Miasto, jako organ posiadający osobowość prawną oraz podatnik podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Urząd Miasta jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd Miasta jako jednostka pomocnicza służy do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej Gminy Miasto.

2012
9
lis

Istota:

Urząd Wojewódzki nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z doposażeniem służb w sprzęt teleinformatyczny i łączności.

Fragment:

Urząd Wojewódzki (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców) w wyniku realizacji projektu nie osiąga żadnych obrotów. Realizacja projektu nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Towary i usług nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 31 sierpnia 2012r.): Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dot. realizacji projektu nr xxx „ ... ” w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych Programu Ogólnego SOLID „ Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi ”... Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 31 sierpnia 2012r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dot. realizacji projektu nr xxx „ ... ” w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych Programu Ogólnego SOLID „ Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi ”.