Urlop bezpłatny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urlop bezpłatny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
2
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2009 roku nie wykonuje czynności na rzecz pracodawcy (szpitala), ponieważ przebywa na urlopie bezpłatnym. A zatem Zainteresowany faktycznie nie wykonywał czynności na rzecz pracodawcy, ponieważ przebywał na urlopie bezpłatnym. Podsumowując, w związku z tym, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi dla szpitala w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie świadczy pracy i nie wykonuje w ramach stosunku pracy czynności na rzecz pracodawcy (szpitala), gdyż przebywa na urlopie bezpłatnym zachowa prawo do opodatkowania osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
5
lip

Istota:

Czy w roku podatkowym 2012 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c?

Fragment:

Jednakże od 1 lutego 2011 r. przebywa na bezterminowym urlopie bezpłatnym. W tym czasie nie świadczy żadnych czynności wynikających z umowy o pracę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w roku podatkowym 2012 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na przebywanie od 1 lutego 2011 r. na urlopie bezpłatnym, Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności na rzecz pracodawcy, dlatego też ma prawo w roku podatkowym 2012 wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%. Urlop bezpłatny, to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa pracy. Tym samym stosunek pracy Wnioskodawcy jest zawieszony na czas udzielonego urlopu bezpłatnego. W myśl art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może w roku podatkowym 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W przypadku ponownego (w roku podatkowym) wykonywania czynności na rzecz obecnego pracodawcy, Wnioskodawca straci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i obowiązany będzie do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę.