Urlop bezpłatny | Interpretacje podatkowe

Urlop bezpłatny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to urlop bezpłatny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od 2009 roku nie wykonuje czynności na rzecz pracodawcy (szpitala), ponieważ przebywa na urlopie bezpłatnym. A zatem Zainteresowany faktycznie nie wykonywał czynności na rzecz pracodawcy, ponieważ przebywał na urlopie bezpłatnym. Podsumowując, w związku z tym, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi dla szpitala w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie świadczy pracy i nie wykonuje w ramach stosunku pracy czynności na rzecz pracodawcy (szpitala), gdyż przebywa na urlopie bezpłatnym zachowa prawo do opodatkowania osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
2
lis

Istota:
Czy w roku podatkowym 2012 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c?
Fragment:
Jednakże od 1 lutego 2011 r. przebywa na bezterminowym urlopie bezpłatnym. W tym czasie nie świadczy żadnych czynności wynikających z umowy o pracę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w roku podatkowym 2012 r. Wnioskodawca może opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na przebywanie od 1 lutego 2011 r. na urlopie bezpłatnym, Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności na rzecz pracodawcy, dlatego też ma prawo w roku podatkowym 2012 wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%. Urlop bezpłatny, to czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa pracy. Tym samym stosunek pracy Wnioskodawcy jest zawieszony na czas udzielonego urlopu bezpłatnego. W myśl art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może w roku podatkowym 2012 wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W przypadku ponownego (w roku podatkowym) wykonywania czynności na rzecz obecnego pracodawcy, Wnioskodawca straci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i obowiązany będzie do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę.
2012
5
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.